Paper 50

Generated: Sat Oct 29 16:40:09 2005

prev (49) overview next (51)

50 - Titleinternet kullanımı ve demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi üzerine kütahyada ki internet kafelerde yerel bir araştırma
Authorskemal poyraz, dumlupınar üniversitesi kütahya meslek yüksek okulu
ercan taşkın, dumlupınar üniversitesi kütahya meslek yüksek okulu
hakan kara, dumlupınar üniversitesi kütahya meslek yüksek okulu
PC MemberNo
Contact personercan taşkın, ercantaskin2003@hotmail.com, 02742270450-115
Main Fields18. Internet'in sosyal boyutlari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsİNTERNET KULLANIMI VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE KÜTAHYA‘DAKİ İNTERNET CAFE’LERDE YEREL BİR ARAŞTIRMA
Yrd.Doç.Dr.Kemal POYRAZ Yrd.Doç.Dr.Ercan TAŞKIN Öğr.Grv. Hakan KARA
Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu


ÖZET

Yirminci yüzyılın son dönemlerinde, bilişim teknolojilerinde görülen hızlı değişimler, bilgisayarları; birey ve toplumun yaşamlarının ayrılmaz birer parçası konumuna getirmiştir. Bilgisayarların İnternet teknolojisi ile birlikte kullanılması, bilginin dolaşımını hızlandırdığı da görülmektedir. İnternet kullanımı, bugün internet bankacılığına varıncaya kadar, günlük gazete okuma, radyo ve televizyon izleme, kütüphane incelemesi, sanal ortamda iş başvurularına, üniversite eğitimine kadar birçok alanda bilginin paylaşılabilme özelliğini artırmıştır. Ancak, bireysel olarak bilgisayar ve İnternet teknolojisine sahip olma oranının düşük olduğu ülkelerde, bu hizmetleri veren ve İnternet Cafe olarak adlandırılan yerlerin sayısında da bir artışın olduğu gözlenmektedir.

Bu araştırmamızda, Kütahya İl Merkezi’nde, İnternet hizmeti veren İnternet Cafe’lerde, bu hizmeti alan kullanıcıların demografik değişkenlikleri ile İnternet kullanımları arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmamız, toplam 41 adet İnternet Cafe’de 341 İnternet kullanıcısı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırılmasını düşündüğümüz değişkenlere ilişkin veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Elde olunan bu veriler, SPSS programında, oransal değerlendirme, iki yönlü bölümlendirilmiş tablolarla ve analizi ile test edilerek amaçlanan sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. analizinde bağımsızlık ve homojenlik sınamaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, İnternet Cafe, İnternet Kullanıcıları, Demografik DeğişkenlerA LOCAL RESEARCH at INTERNET CAFE’S in KÜTAHYA for EXAMINING the RELATIONSHIP between INTERNET USAGE
and DEMOGRAPHIC VARIETIES

ABSTRACT

Throughout the last decades of twentieth century rapid changes in information technologies have made computers essential components of indivuduals and peoples’ lives. As computers have been used with Internet Technologies, circulation of information has increased. Today, Internet usage has increased sharing of information in many areas such as Internet banking, newspepars, radio and television, library searches, job applications on web and university education. However, in countries where pc. possession is relatively low, there is an increase in the number of places called as Internet Cafes.

In this study, it is aimed to point out the relationship between the services of Internet Cafes and the demographic varieties of Internet users of these cafes. Surveys have been carried out on 341 users in 41 Internet Cafes. Variations of data have been obtained in terms of survey technique. The data obtained are tested with chi square tests, contingency tables and ratio analysis in SPSS to reach the expected results. Chi square tests are tested in terms of indepence and homogenity.

Key Word:Internet, Internet Cafe, Internet Users, Demographic Varieties

Remarks

prev (49) overview next (51)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente