inet-tr08            

Türkiye'deki Çevreci Kurum ve Kuruluşlara Çağrı

Türkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, olanaklarını ve kısıtlarını, geliştirilmesine yönelik önerileri tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amacı ile, 1995'den beri her yıl ulusal boyutta yapılan inet-tr konferansı bu yıl ODTÜ'de gerçekleşecektir. Inet-tr 08 kapsamında "Çevre İçin İnternet: e-Çevre" konulu bir oturumun da gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Demokratik bir işleyiş içinde gerçekleştirilecek oturum kapsamında; yönelik sunumların yapılması, ilgili taraflar arasında görüş alış verişinde bulunulması hedeflenmektedir. İki bölümlü olarak gerçekleştirilecek oturumun ilk bölümünde konu uzmanları tarafından çerçeve sunumların yapılması, ikinci bölümde ise konuyla ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlardan katılacak konu uzmanlarının görüş ve önerilerinin tartışmaya açılması öngörülmektedir.

Inet-tr 08 kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen "Çevre İçin İnternet: e-Çevre" konulu oturuma konuyla ilgili bir uzmanınızın katılmasının sağlanmasını; katılacak uzmanınızla ilgili bilgileri ekteki form doldurularak en geç geç 28 Kasım 2008 günü saat 17:00'ye değin zuhalmutlu__at__yahoo.com adresine bildirilmesini dileriz.

Bu mektubun pdf sürümü.
Dagıtım Listesi ve iletişim Formu: html | pdf | odt | doc