1. Türkiye'de İnternet Konferansı İnternetin Sosyal Botyutlarına Odaklandı12-13 Aralıkta Bilgi Üniversitesi Dolapdere Yerleşkesinde yapılan 14. Internet Konferansı, Türkiye İnternetinin Sosyal Boyutlarına odaklandı. İnternet ve Demokrasi, İnternet Yasakları, Sosyal Ağlar, İnternet ve Hukuk öne çıkan konulardı. inet-tr Konferansı Türkiye İnternetinin bir resminin çekildiği, ana sorunlarının tartışıldığı, çözümler için ortak akıl arandığı, internetle ilgilenen herkese, uzmanına, öğrencisine, ev hanımına, emeklisine açık ve hizmet sunmaya çalışan bir konferans olmuştur.

Açılış konuşmasını yapan, INETD Başkanı Akgül, ülkemizin internet kullanımında dünya ortalamısını yakaladığını ama AB ve OECD de en sonda olduğumuzu belirtti. İnternet konusunda ülkemizde bir yetki karmaşası yaşandığını belirten Akgül, Siyasal Sahiplenme, Organizasyon, Yönetişim açılarından ciddi sorunlar olduğunu belirtti. Bunun önemli bir göstergesi olarak Youtube yasağı sorununu herkesin karşı olduğunu söylemesine rağmen, henüz çözülmediğini söyledi. Ülkemizin rotasının Bilgi Toplumuna cevirmek için yeterli çaba harcanmadığını söyledi. Ülkemizin Yasaklarınını ülkemizin adeta İnternetle savaşıyor konumuna koyduğunu söylerek durumu: Donkişot, Devekuşu ve Harakiri metaforları ile özetledi.

Bilgi Toplumu ve İnternet” konulu Açılış Konferansında Yazar Orhan Bursalı Bilgi Toplumun itici güvü olan Bilgi Toplumu Sınıfı ve bu toplumdaki iktidar, üretim ve toplumsal ilişkileri konularını tartıştı. İklim değişikliği, yoksulluk gibi küresel sorunlarda bu sınıf ve toplum ne sunabilir sorularına cevap aradı.

İlk gün öne çıkan iki panel “İnternet, Siyaset ve Demokrasi” ve “Sosyal Ağlar, Fikri Haklar ve İnternet Yasakları” idi. Siyaset panelinde dünyada Siyasetin İnternetle nasıl değiştiği, öncü toplumsal hareketlerin, interneti örgütlenme, bağış toplama, hareekete geçirmede nasıl kullandığı tartışıldı. Gençliğin siyasal hareketlere ve sosyal ağlara karşı davranışı anlatıldı. Türkiye'de İnternet kullanıcıların internet yasaklarına karşı sivil örgütlenmeleri Korsan Partisi Oluşumu ve Netdaş Hareketide kendilerini anlattılar. Ayrıca ülkemizde demokrasiyi geliştirmek, saydamlığı ve toplumsal katılım artırmak için İnterneti nasıl kullanabileceğimiz de tartışıldı. “Sosyal Ağlar, Fikri Haklar ve İnternet Yasakları” oturumunda ülkemiz internetin kanayan yarası internet yasakları tartışıldı. Yaman Akdeniz, Kerem Altıparmak, Burcu Esmersoy,Mü-Yap Başkanı Bülemt Forte, TİB yetkisi Osman Nihat Şen ve Faruk Eczacibaşı'nın katıldığı panelde, İnternet yasakları enine boyuna tartışıldı. Hukukçular, yasağın insan hakları ve ifade özgürlüğü açısından sorunlu olduğunu anlatırken; Müyap ise internetde eserlerin izinsiz kullanılmasının gelir kaybına sebeb olduğunu, bu nedenle internet yayıncıları sözleşme imzaladıklarını, sözleşme imzalamakta zorlandıklarını kapatm aiçin yasal yollarını kullandıklarını anlattı. Kaçak müzik indirimini de casus programlarla izlediklerinide belirtti.

Soysal Ağlar konferansa damagasını vuran konu oldu. Tanıtım ve Reklamda Sosyal Ağların kullanımı, Bilgi Yönetimi, E-öğrenme ve E-yayıncılıkta Sosyal Ağların kullanımı anlatan geniş katılımlı 2 seminer; Sosyal Ağların toplumsal etkilerini inceleyen Bildiri Oturumu, ve konunun çeşitli boyutlarını tartışan bir Panel yapıldı. Ayrıca, Türkiye'de Facebook kullanımı inceleyen 5 bildirili bir panel yapıldı.

Yasaklar dışında Hukuk boyutunda 3 oturum yapıldı. .tr alan adında radikal bir değişikliğe gidilmekte. Bir yandan firma.tr şeklinde alana dları açılıyor; öte yandan şu ana kadar katı kurallara bağlı com.tr gibi alan adları üzeridenki kısıtlamalar kalkıyor. Bunun fayda ve zaraları ve olası ortaya çıkacak karmaşa az sayıda meraklının katıldığı bir panelde tartışıldı. İnternet Hukukun değişik boyutlarını inceleyen bir panel ve bildiri oturumu yapıldı. Öne çıkan konular arasında, ülkemizdeki yas ayapam sürecinin “Yönetişim Fobisi” olarak adlandırılan içine kapanaık, asgari etkileşim alışkanlığı ve bunun yarattığı sorunlardı. özellikle kişisel verilerin korunması yasasının yıllardır çıkmaması, ve devletin yurttaşlar ve özel sektör üzerine korkulu rüyası olan Bilgi Güvenliği Yasa Tasarısı, Temel İnsna Haklarına aykırı olan Fransadaki yasa taslağının çevirisi bilgisi basında çıkan yeni Fikir Sanat Eserleri Taslağı da gündeme geldi.

“İnternet Gazeteciliği Öldürüyor mu?” başlıklı bir panelde klasik ve internet gazetecileri ve akademisyenler, yurttaş gazeteciliği, pijamalı gazeteciler kavramları eşliğinde klasik gazetecilik ve internet ilişkisini ve yeni medyayı tartıştılar, ve İnternetin gazeteciliği dönüştürdüğünü, ama yeni biçimiyle gazeteciliğin devam edeceğini ama giderek daha uzman ve bilgi verici konuma geleceğine işaret edildi

Konferansta sıradan vatandaşa yönelik, ana babalara yönelik kapsamlı seminerler de verildi. “İnternete Çocuk İstismarının engellenmesi” oturumunda psikolog, polis, hukukçu ve bilişimci uzmanlar konunun çeşitli boyutlarını , dünya örneklerini tartıştılar, kendileir için bir eylem planı çıkardılar. Bireysel Güvenlik Seminerinde Casus Programlar, Haberleşme Güvenliği ve Kişisel verilerin korunması uzmanlar tarafından anlatıldı. Telekulak ve Yazılımları hakkında da bir bilgilendirme oturumu yapıldı.

Kör yurttaşlarımıza yönelik özel bir oturum, görme engelli bilişimciler ve ilgili firmaların katılımı ile yapıldı: Görme engellilerin GPS ve Navigasyon Sistemlerini kullanımı farklı araç ve yazılımlarla partik olarak anatıldı.

Teknik seminerler arasında Bilmeyenlere Linux, Açık Kaynak İş Modelleri, İleri Düzey PostgreSQL, ve PHP diline giriş vardı.

Bildiri Oturumları daha çok ülkemizdeki internetin gelişmesini yansıtmaya, Türkiye deneyimlerini paylaşmaya yönelikti. E-Öğrenme, İnternet ve Gelecek, E-devlet, Bilgi Toplumu ve Teknik konularda sunumlar yapıldı. Konferans 4 paralel salonda, 25 oturum olarak gerçekleşecekti.

Konferansın ana oturumları canlı olarak internetden yayınlandı. Konfernasın destekçisi Zeitin.com tarafındna yapılan yayın ve konfernasta çekilen çeşitli videolar çok yakında konferans webinde yayınlanacaktı. Konferansın sponsorları Turkcell ve zeitin.com idi.

Konfernas Bilişim STK'ların destegi, Bilgi Üniveristesin ev sahipliği ve İnternet Teknolojileri Derneği – INETD kurumsal sahipliği ile yapıldı.

Detay bilgi: www.inet-tr.org.tr adresindedir.Inet-tr YK adına

Doç. Dr. Mustafa Akgül

532 383 2975

312 290 1237Bu yıl “ "Sosyal Ağlar", "Yeni Medya", "Fikri Haklar", "İnternet ve Demokrasi” ve “İnternet yasakları” konuları öne çıkmaktadır. Siyasetçilerin de katıldığı bir oturumda “İnternet, Siyaset ve Demokrasi” adıyla, İnternetin Siyaseti nasıl değiştirdiği, ve.