XV. Türkiye'de İnternet Konferansı


2-4 Aralık 2010

İTÜ, Ayazağa, İstanbul


Turkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tum boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaclarıyla, 1995'den beri her yil yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyecilere açık ve ücretsizdir.

Bu yıl “ "Mobil Yaşam", "Sosyal Ağlar", "Yeni Medya", "Fikri Haklar", "İnternet ve Demokrasi” ve “İnternet yasakları” konuları öne çıkacaktır. Youtube, Myspace, Last.Fm, Google, Blogger yasaklarının öne çıkardığı Fikri Haklar, İfade özgürlüğü, Hukukun Üstünlüğü, İnternet ve Medya İlişkileri, İnternet ve Demokrasi konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

Konferansın Ana Konuları

 1. Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık

 2. İnternet Yasakları, Sansür ve zararlı icerik

 3. Fikri haklar, Sayısal Ürünlerin Paylaşımı

 4. Sosyal Ağlar ve İnternet'in Sosyal Boyutları

 5. Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Veriler

 6. İnternet Yönetişimi ve STK'lar

 7. Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu

 8. Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

 9. E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri

 10. Acık Veri; Açık Devlet

 11. Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları

 12. İnternet'in yasal boyutları

 13. İnternet ve Medikal Bilişim

 14. E-eğitim, Eğitim Teknolojileri

 15. E-Tarım, e-Çevre, e-Ulaşım

 16. E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri

 17. Bilgi/Medya Okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi

 18. E-is, M-iş ve Yeni Ekonomi

 19. Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar

 20. Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet

 21. Telekomda Serbestleşme, Düzenleyici Yapılar

 22. Çocuklar için Güvenli İnternet

 23. Elektronik Yayıncılık ve Basın

 24. E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama

 25. Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye

 26. Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar

 27. İnternet'te Güvenlik; Virus, Spam, Bireysel Savunma

 28. Yeni Internet teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama

 29. Elektronik İmza

 30. İnternet ve Sanat

 31. İnternet'te Türkce kullanımı ve İçerik

 32. Dünyada ve Türkiye'de İnternet altyapısı

 33. Web 2.0, Web 3.0 ve Nesnelerin İnterneti

 34. Semantic Web

 35. IPTV

 36. Hesaplama ve Tarama Motorları


Onursal Başkan: Prof. Dr. Muhammed Şahin

Program Kurulu

E. Adalı, İTÜ Y. Akdeniz, Bilgi Ü. M. Akgül, Bilkent G. Akın, İTÜ
R. Alkan, İTÜ R. Arkut E. Baransel, Anadolu M. Binark, Başkent
H. Bingöl, Boğaziçi Ü O. Bük, İTÜ K. Çağıltay, ODTÜ M.U. Çağlayan, Boğaziçi Ü.
Z. Cebeci, Çukurova R. Çölkesen, Beykent N. Dalfes, İTÜ E. Derman, Ankara
C. Ersoy, Boğaziçi Ü. O. Gökçol, Bahçeşehir Ü M. Gökmen, İTÜ S. Ketenci, İTÜ
U. Kındap, İTÜ O. Özener, İTÜ A. Özgit, ODTÜ İ.H. Polat, KHas Ü.
Erhan Saka Bilgi Ü. O. Saka, TurkMiA O. Tanındı, İstanbul A. Telli, Bilgi Ü.
O. Tekelioğlu, Bahçeşehir Ü Y. Tonta, Hacettepe T. Türkoğlu CBT Ö. Uçkan Bilgi Ü.
A. Ünaldı IP-TV DER A. Yazıcı, Atılım

Konferans dili Türkce'dir. Bununla birlikte, ayrı bir oturumda sunulmak üzere Ingilizce bildiri başvuruları da kabul edilecektir. Başvuruları, tam metin bildirileri, seminer ve çalışma grubu önerilerini aşağıda tanımlanan şekilde 1 Ekim 2010 'e kadar iletiniz.

Tüm başvuruların elektronik yapılması gerekir. Tam metni basvuru sırasında webten sunuyorsunuz. Başvuruyu daha sonra düzeltmek mümkündür. Ama, en azından genişletilmiş özetle başlayın.

Klasik bildiri: Bilimsel yazım kuralları çercevesinde yazılmış geniş özet ya da tam bildiri metni, en fazla sekiz A4 sayfa. Birinci sayfada kimlik bilgisi (yazar adı, çalıştığı kuruluş, telefon, faks ve elektronik posta adresleri) bulunmalıdır. Metnin düzenlemeye ve İnternet üzerinde konmaya uygun elektronik kopyası, pdf, html, doc, odt, TeX dosyaları tercih edilir.

Elektronik bildiri: Herhangi bir İnternet yazılım aracı ile okunabilecek, gösterilebilecek ya da dinlenebilecek çokluortam bildiri. Sınırsız form ve boyut. Başında kimlik bilgisi.

Eğitim semineri önerisi: Başlık, süre, azami katılımcı sayısı, anlatılacak konuların azami bir A4 sayfasına sığacak tanımı, eğitimin verilme şekli, donanım ve yazılım gereksinimleri, önerenin kimlik bilgisi.

Tartışma grubu/açık oturum önerisi: Başlık, süre, beklenen katılımcı sayısı, tartışılacak konuların tanımı, önerenin kimlik bilgisi.

Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır.

Her türlü iletişim için: bilg...@inet-tr.org.tr

Bildiri, Seminer Çalışma Grubu/Panel önerisi için:

http://inet-tr.org.tr/

Saygılarımızla
İnet-tr Yürütme Kurulu