Türkiye'de İnternet Konferansları: 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2005| 2006| 2007| 2008 | 2009 | 2010           XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı

30 Kasım-2 Aralık 2011

Ege Universitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir

Konferans Ege Ü Bilgisayar Muhendisliği Bölümüne Alınmıştır.                         

                                                                     
[Mehmet Efendi ]                   [Netsis]                     [Kafematik]                   [Topraktan]
[Ege Mezun]                                     [AYBIL]                                     [BITAM]Türkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır ve ücretsizdir.Bu yıl “ "Mobil Yaşam", "Sosyal Ağlar", "Yeni Medya", "Fikri Haklar", Mahremiyet, "İnternet ve Demokrasi”, “İnternet Yasakları”, "Fatih Projesi", "Medya/Bilgi Okuryazarlığı" konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

[inet-tr11 banner]

Canlı Yayın
Yerel Organizasyon (Konaklama, Ulaşım)
Bireysel Kayıt

Çer
çeve Program | Detay Program
Kabul Edilen Bildiriler
Panel ve Forumlar
Seminerler: Genel Seminerler | LKD Seminerleri
Sunumlar
Basın Duyurusu: html | pdf | odt | doc
Açılış Konuşması: html | pdf | odt | doc |
Bildiriler Kitabı: Tek tek bildiriler ve tüm kitap
İletisim: bilg...@inet-tr.org.tr

Etkin Katılım Çağrısı html | pdf
Yazarlar İçin | Örnek Bildiri pdf | doc | odt

Bildiri, Seminer, Çalışma Grubu/panel önerisi için: http://openconf.inet-tr.org.tr/

Saygılarımızla
İnet-tr Yürütme Kurulu