İnternet Konferansı İzmir'de Sosyal Ağları, Yeni Medya ve Yasakları Tartışıyor
Türkiye'de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl ulusal boyutta düzenlenen INET-TR konferansı, bu yıl 30 kasım-2 Aralık tarihlerinde, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir Konakta Atatürk Kültür Merkezinde yapılmaktadır. 16. konferans ilk defa Ankara ve İstanbul'un dışına Ege bölgesine çıkmaktadır. Türkiye İnternet'inin bir resminin çekildiği, ana sorunlarının tartışıldığı, çözümler için ortak akıl arandığı, İnternetle ilgilenen herkese, uzmanına, öğrencisine, öğretmenine, iş adamına, ev hanımına, emeklisine açık olduğu, işin teknik boyutundan çok sosyal boyutlarının tartışıldığı bir konferanstır. Konferans tüm yurttaşlarımıza açık ve ücretsizdir. Katılım için inet-tr.ege.edu.tr adresinden kayıt olunması istenmektedir.İnternet dünya üzerinde 2.2 milyar insanın katıldığı, 525 milyon webin, 230 milyon alan adının, 800 milyon üyeli sosyal ağların olduğu, bir paylaşım, öğrenme, üretim ve eğlence ortamıdır. İnternet sanayi devrimi boyutlarında bir gelişmeyi temsil etmektedir. Hayatın her boyutunu değiştiren, sektörleri yeniden yapılandıran, meslekleri değiştiren, kamu yönetimi, demokrasi, hizmeti, ticareti yeniden tanımlayan devrimsel bir gelişmedir. Birbirlerini hiç görmeyen insanlar, insanlığın ortak mülkiyeti için ürünler geliştirmekte; özgür yazılım, açık erişim, açık ders malzemeleri, açık bilim, açık tıp, açık biyoloji gibi projeleri hayata geçirmektedirler. İnet-tr, Türkiye İnternet'ine odaklanmış, onu geliştirmeyi, sorunlarına açık ortamlarda çözüm aramayı, İnternet gönüllülerini buluşturmayı hedefleyen bir konferanstır.

Bu yıl "Sosyal Ağlar", "Sosyal Medya", “Yeni Medya”, "İnternet ve Demokrasi”, “İnternet Yasakları”, “Medya/Bilgi Okuryazarlığı”, ve “Fatih Projesi” konuları öne çıkmaktadır. Konferans 3 gün 5 paralel salonda sürecektir. Konferansta Bildirilerin yanında, Sergiler, Eğitim Seminerleri ve Paneller yer almaktadır.

Fatih Projesi için Ortak Akıl Arayışı

Fatih Projesi MEB, Tübitak, uzmanlar, bilişim ve eğitim sektörünün katılımı ile 3 oturumda tartışılacaktır. Türk eğitiminin temel stratejisi içinde bilgi teknolojileri ve bilişimin yeri bir panelde uzmanlarca tartışılacak, projenin mevcut durumu, planları MEB ve TÜBITAK'ca anlatılacak, ve “Fatih Projesini Nasıl Hayata Geçiririz” forumunda bilişim ve eğitim sektörü ortak akıl oluşturmaya çalışacaktır. Fatih projesi konusunda bir görüşü olan, bu çorbada benim de bir tutam tuzum olsun diyen herkesi bu foruma katılmaya, görüşlerini öz ve kısa bir şekilde açıklamaya çağırıyoruz. Okullardaki bilişim eğitimi, “Medya/Bilgi Okuryazarlığı”, RTÜK, MEB, Kütüphaneciler ve akademisyenler tarafından tartışılacaktır. Bunun yanında ülkemizdeki e-öğrenme uygulamaları da anlatılacaktır.

Sosyal Ağlar her şeyi Değiştiriyor

Sosyal ağlar ve yeni medya insanların kurduğu dostluk ve paylaşım ağı olmanın çok ötesine bir örgütlenme, üretim, yayın, halka ilişkiler, reklam ve pazarlama ortamı olmuştur. Her kurum, sosyal ağlarda var olmak, onu izlemek, kendi itibarını korumak için en yetenekli ve birikimli elamanlarını sosyal medya uzmanı atamak zorunda kalmaktadır. “Arap Baharı”, “Wall Street İşgali”nde gördüğümüz gibi siyaseti de değiştirmeye başlamıştır. Sosyal Ağların iş dünyası ve Akademi için önemini anlatan seminerlerimiz ve panellerimiz vardır. İnternet ve Siyaset ilişkisini tartışan, gazeteci, akademisyen ve politikacıların katıldığı oturumlarımız vardır.

İnternetin düzenlenmesi katılımcı, saydam ve Minimal Olmalıdır !

İnternet Hukuku 1 bildiri oturumu ve 3 panelde tartışılacaktır: Çağcıl İnternet Düzenlemesi nasıl olmalı; İnternet Medyasına getirilmek istenen yeni düzenleme, İnternet Yasakları, İnternetin izlenmesi, ve 22 kasımda yürürlüğe giren filtreleme enine boyuna tartışılacaktır. Bu arada Avrupa Birliği ve ülkemizdeki gençlerin internet kullanım alışkanlıklarının farklılıkları ve benzerlikleri de anlatılacaktır.

Ülkemiz için önemli bir konu olan Uzaktan Eğitimdeki mevzuat değişiklikleri ve üniversitelerde internet kullanımındaki gelişmeler panellerde tartışılacaktır. “Bir Kültür Bileşeni olarak İnternet”, “Tıp Alanında Yalancı Bilim ve İnternet” konferansın ilginç oturumları olacaktır.

İnternetin ve özellikle sosyal ağların ve mobil ortamların sağlıkta kullanımı, 3 oturumda tartışılacak ilginç konular arasındadır.

Konferans sırasında 2 sergimiz olacaktır. Anadolu Üniversitesinden Sevim Selamet, “Dünyayı Sörf Etmek” ve Ebru Baranseli “Sansürünarkasında” sergilerini hazırlıyorlar.

Her Kesime Özgür Yazılımlar Anlatılacaktır !

Konferansta toplam 56 oturumda 13 Panel, 15 seminer ve 27 bildiri oturumu yapılacaktır. İnternetin, ticari, hukuksal, sosyal boyutlarını kapsayan 76 bildiri arasında İnternetin tüm boyutları hakkında bildiri bulmak mümkün. Eğitim seminerleri, hem bireysel kullanıcıya hitap etmekte “Linux Nedir?”, hem kurumsal “5651'e uygun nasıl kayıt tutarım”, hem de profesyoneller için çeşitli programlama platformları ve araçlarını anlatan seminerlerin, “Java ile programlama”, yanında bilişimci olmayanlara da yönelik pek çok seminer vardır. "Aileler ve Çocuklar için Güvenli İnternet Kullanımı" bunlardan biridir. Bildiri oturumları daha çok ülkemizdeki internetin gelişmesini yansıtmaya, Türkiye deneyimlerini paylaşmaya yöneliktir. E-Öğrenme, Yeni Medya, e-ticaret, Güvenlik ve Teknik konularda sunumlar var.

İnternetin önemini kavramış her yurttaşımızı Konferansa davet ediyoruz. Konferansa katılmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni dostluklar oluşturmanın yanında, Türkiye İnternetine sahip çıkmak, yasaklara karşı tavır almak, katılımcı, saydam ve demokratik bir toplum oluşturma çabasına katkı vermek, “bu çorbada benim de bir tutam tuzum var “ demek için önemli.

Ayrıntılı bilgi: http://inet-tr.org.tr  ve http://inet-tr.ege.edu.tr adresindedir.

Inet-tr YK adına

Mustafa Akgül