İnternet Konferansı Eskişehir'de Sosyal Ağları, Yeni Medya ve Fatih Projesini TartışıyorTürkiye'de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl ulusal boyutta düzenlenen INET-TR konferansı, bu yıl 7-9 Kasımda, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Yunus Emre Yerleşkesinde İletişim Bilimleri Fakültesinde yapılmaktadır. 17. konferans ilk defa Ankara , İstanbul ve İzmir'in dışına Anadoluya çıkmaktadır. Türkiye İnternet'inin bir resminin çekildiği, ana sorunlarının tartışıldığı, çözümler için ortak akıl arandığı, İnternetle ilgilenen herkese, uzmanına, öğrencisine, öğretmenine, iş adamına, ev hanımına, emeklisine açık olduğu, işin teknik boyutundan çok sosyal boyutlarının tartışıldığı bir konferanstır. Konferans tüm yurttaşlarımıza açık ve ücretsizdir. Katılım için inet-tr.anadolu.edu.tr adresinden kayıt olunması istenmektedir.İnternet dünya üzerinde 2.4 milyar insanın katıldığı, 625 milyon webin, 230 milyon alan adının, 908 milyon kayıtlı bilgisayarın, bir milyarı aşkın üyeli sosyal ağların olduğu, bir paylaşım, öğrenme, üretim ve eğlence ortamıdır. İnternet sanayi devrimi boyutlarında bir gelişmeyi temsil etmektedir. Hayatın her boyutunu değiştiren, sektörleri yeniden yapılandıran, meslekleri değiştiren, kamu yönetimi, demokrasi, hizmeti, ticareti yeniden tanımlayan devrimsel bir gelişmedir. Birbirlerini hiç görmeyen insanlar, insanlığın ortak mülkiyeti için ürünler geliştirmekte; özgür yazılım, açık erişim, açık ders malzemeleri, açık donanım, açık bilim, açık tıp, açık tasarım, açık mimari, açık biyoloji gibi projeleri hayata geçirmektedirler. İnet-tr, Türkiye İnternet'ine odaklanmış, onu geliştirmeyi, sorunlarına açık ortamlarda çözüm aramayı, İnternet gönüllülerini buluşturmayı hedefleyen bir konferanstır.

Bu yıl "Sosyal Ağlar",, “Yeni Medya”, "İnternet ve Demokrasi”, “İnternet Yasakları”, “Medya/Bilgi Okuryazarlığı”, ve “Fatih Projesi” konuları öne çıkmaktadır. Konferans 3 gün 6 paralel salonda sürecektir. Konferansta Bildirilerin yanında, Baları öyküleri, Atçlyeler, Eğitim Seminerleri ve Paneller yer almaktadır.

Fatih Projesi için Ortak Akıl Arayışı

Fatih Projesi MEB, Tübitak, uzmanlar, bilişim ve eğitim sektörünün katılımı ile 3 oturumda tartışılacaktır. Projenin mevcut durumu, planları MEB ve TÜBITAK'ca anlatılacak, ve “Fatih Projesi Pilot Uygulamaları sonuçları uzmanlarca anlatılacaktır. Fatih Projesi kapsamında “Öğretmen Eğitimi” uzmanların katılımı ile bir forumda tartışılacaktır. Bu tartışmalarda bilişim ve eğitim sektörü Fatih Projesi için ortak akıl oluşturmaya çalışacaktır. Fatih projesi konusunda bir görüşü olan, bu çorbada benim de bir tutam tuzum olsun diyen herkesi bu foruma katılmaya, görüşlerini öz ve kısa bir şekilde açıklamaya çağırıyoruz. Okullardaki bilişim eğitimi, “Medya/Bilgi Okuryazarlığı”, RTÜK, MEB, Kütüphaneciler ve akademisyenler tarafından tartışılacaktır. Yeni YÖK Yasa taslağı kapsamında uzaktan eğitim bir panelde tartışılacaktır. Bunun yanında ülkemizdeki e-öğrenme uygulamaları da anlatılacaktır.

Sosyal Ağlar Her Şeyi Değiştiriyor

Sosyal ağlar ve yeni medya insanların kurduğu dostluk ve paylaşım ağı olmanın çok ötesinde bir örgütlenme, üretim, yayın, halka ilişkiler, reklam ve pazarlama ortamı olmuştur. Her kurum, sosyal ağlarda var olmak, onu izlemek, kendi itibarını korumak için en yetenekli ve birikimli elamanlarını sosyal medya uzmanı atamak zorunda kalmaktadır. Türkiye'de “Sosyal Medyanın Siyasete Etkisi” 2011 Seçimleri özelinde tartışılacaktır. “Yeni Medya Etiği”, “Yeni Medya ve Klasik Gazetecilik İlişkileri” çeşitli oturumlarda irdelenectir. Sosyal Medya e-ticaret ilişkisi çeş,tli bildirilerde tartışılacak; İnternetin Kapitalizme, Demokrasyie, ve Örgütlenmeye etkileri bildirilerle tartışılacaktır. İnternet ve Siyaset ilişkisini tartışan, gazeteci, akademisyen ve politikacıların katıldığı oturumlarımız vardır.Başarı Öyküleri ve Atölyeler

İnternet yeni çalışma alanları, meslekler ortaya çıkartmıştır; yenlikçi ve girişimci birey ve ekiplere önemli olanaklar sunmaktadır. Konferansın önemli bir parçası, deneyimlerin birincil ağızdan aktarıldığı Başarı Öyküleri sohbetleri Yakup Bayrak, Ersan Özer, Ergun Erdem, Onur Yazıcıoğlu, Papatya Traşın tarafından yapılacaktır. Bunun yanında Atölye çalışmaları kapsamında Serkan Mutlu “ Arayüz Tasarımı ve Web Kullanılabilirliği”, Gökhan Yücel “Yeni Dünya Düzeninde Yaratıcılık” atölyelerini yapacaklardır.

Her Kesime Özgür Yazılımlar Anlatılacaktır !

Konferansta toplam 60 oturumda 14 Panel, 20 seminer ve 13 bildiri oturumu yapılacaktır. İnternetin, ticari, hukuksal, sosyal boyutlarını kapsayan 40 bildiri arasında İnternetin tüm boyutları hakkında bildiri bulmak mümkün. Eğitim seminerleri, hem bireysel kullanıcıya hitap etmekte “Linux Nedir?”, hem kurumsal kulanıcıya “IPV6'ye geçiş, sanallaştırma, Güvenlik” , Hem bilim admına yönelik, hem programcıya, hem de girişimceye yönelik olacaktır. Seminerlerin önemli kısmı Özgür yazılım etrafında olacaktır. Güvenlik, Hacking, Ters Kod Mühendisliği ve Digital Delillerde semineler arasında olacaktır.

Ülkenin Bilim ve İnternet politikalarına yönelik, Açık Erişim, Açık Ders Malzemeleri, Uzakten Eğitim, Tıp Bilişimi, Bilgi Okuryazarlığı, Mahremiyet, Yasaklar konusunda paneller olacaktır. Bildiri oturumları daha çok ülkemizdeki internetin gelişmesini yansıtmaya, Türkiye deneyimlerini paylaşmaya yöneliktir. E-Öğrenme, Yeni Medya, e-ticaret, Güvenlik ve Teknik konularda sunumlar var.

İnternetin önemini kavramış her yurttaşımızı Konferansa davet ediyoruz. Konferansa katılmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni dostluklar oluşturmanın yanında, Türkiye İnternetine sahip çıkmak, yasaklara karşı tavır almak, katılımcı, saydam ve demokratik bir toplum oluşturma çabasına katkı vermek, “bu çorbada benim de bir tutam tuzum var “ demek için önemli.

Ayrıntılı bilgi: http://inet-tr.org.tr  ve http://inet-tr.anadolu.edu.tr adresindedir.

Inet-tr YK adına

Mustafa Akgül