Yazarlar İçin

Tema: İnternet, Demokrasi, Fikri haklar, Yeni Medya, Yasaklar, Katılım ve Saydamlık      Slogan: Bilgi Toplumuna Doğru

inet-tr'ye bildiri önerisini http://openconf.inet-tr.org.tr/ yoluyla gönderilir. Bildiri önerisi göndermek, bildiriyi sunmayı taahhüt etmek demektir. Olanagüstü koşullar dışında, bildiriyi sunmamak hoş karşılanmaz. Bunu tekrarlayanların daha sonraki önerileri dikkate alınmaz. Sunulmayan bildiriler, programdan kaldırılır. Webte izi yokedilir.
Bildiri dışındaki öneriler de aynı şekilde doldurulur. Not kısmında ya da özet sonunda önerinin türü (Panel, Çalışma Grubu, seminer, başarı öyküsü) belirtilmelidir.
Openconf sisteminde başvuruyu güncellemek, makaleyi yeniden yüklemek mümkündür. Parola unutulursa bile bildiri numarasi ile kayit olan adresi hatirlatma gönderilmesi mümkündür.
Bildiri kitapçıgına girmesi için Bildirilerin Örnek Bildiri'de belirtilen formatda yazılması gerekir. Bildiriler editoryal sürecten geçmektedir.
Bildiri sunumunda kullanılan görsel malzeme, webten yayınlanabilir. Bu amacla ilgili malzeme size iletilen sunum adresine gönderilmelidir. Dosya adi, bildiri-no.pdf benzeri bir yapida olmalıdır. Panellerdekiler ise paneladi-kurum.pdf benzeri bir yapida adlandirilmalidir.
Ender hallerde, bildiri kitapcigina girmeden daha uzun bir bildiri ve/veya destek malzemesi webten yayinlanabilir. bildirino-uzun.pdf benzeri bir adlandirma ile sunum adresine gönderilmelidir. Kitapciga girecek bildiri ise openconf yoluyla güncellenmelidir.

openconf.inet-tr.org.tr