Salon A

Salon B

Salon C

Salon D

10:00-12:00

Açılış
13:00-14:30

Yeni Medya Panel
Moderatör: Aslı Tunç, Bilgi Ü.

Haluk Kalafat, Bianet U
Emre Boztepe, Ekşi Sözlük
Serdar Akinan, VagusTV
Cem Aydoğdu, 140journos
İsmail Hakkı Polat, Khas Ü.

Mobil Pazarlama Semineri/Çalıştayı: - 5
Prof. Gonca Telli Yamamoto, Okan Universitesi
Zehra Öney,360+ Media Interactive
Atıf Ünaldı,İnternet, mobil ve e-iş stratejisti
Serkan Hacıömeroğlu, NeTicaret
Levent Karadağ, Bilişim Atölyeleri
Emrah Elmas, Turkcell Satış Md.

Kişisel Güvenlik Çalıştayı - 57 --
Barış Büyükakyol, Orkut Murat Yılmaz; Alternatif Bilişim Derneği

Bir İçerik Nasıl Üretilir? - Çalıştay
Papatya Tıraşın, Saliha Yavuz, GriZine

15:00-17:00

Türkiye'de Sosyal Ağ Kullanımı -

Moderatör: Aslı Telli, Şehir Ü
Ali Rıza Babaoğlan, Linkedin
Arzu Cihangir, pazar-lamaca.com
Ekin Ulukök, Global Bilgi
Erkan Saka, Bilgi Ü

Fatih Bildirileri:
37 Fatih Projesinin Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi, H. Melih Altın
45 Öğretmen Adaylarının Fatih Projesi Hakkındaki Görüşleri, Nilgün Tosun
53 Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri, Melih Aşıcı
56 Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Bakışı: Kilis Örneği, Adem Korkmaz
55 Orta Okul Öğrencilerinin Mobil İnternet Kullanımına İlişkin Tutumları, Mehmet Aksüt
77 Eğitimde BİT'in Betimleyici ve Kuralcı Yönleri - Fatih Projesi Örneği, Demet Cengiz

Bilgi Toplumu ve Demokrasi:
58 Bilgi Ekonomisinin Dönüşümü ve Sanal Emperyalizm, Mustafa Aydemir
50 Adana ÜSAM ve Bilgi Yönetimi, Aygül Kılınç
25 Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Teknolojileri,Gül Dilek Türk
8 İnternet ve Demokrasi, Gözde Dedeoğlu

68 Bir İçerik Nasıl Üretilir? - Çalıştay
Papatya Tıraşın, Saliha Yavuz, GriZine

10:00-12:00

Demokrasimizi Geliştirmek için İnterneti Nasıl Kullanırız ? (Forum)

Moderatör: Şeref Oğuz, Sabah Gazetesi

Data Haritalama ve Vatandaş Gazeteciliği, Çalıştay- (64)

Serdar Paktin

E-Öğrenme -I

11 Web Tasarımı Dersine Sosyal Yapılandırmacı Uygulama Ortamı, Esra Barut
26 Eleştirel Yaklaşımlarla Bilgisayar Destekli Alternatif Ders Anlatım Yöntemleri, Keriman Kerimoğlu
31 İlköğretim Öğretmenlerinin Teknolojiye Bakışı, Elif Yetişen
32 Dijital Kütüphane, Elif Yetişen, Fulya Turşucu

Teknik I:

4 Okulların Branş Bazında Atama Etki Faktörünün Bayesian Kuralı ile Bulunması, H. Tuna
30 Intel Parallel Studio ile Paralel Hesaplama, Hüseyin Aşkın Erdem
18 CRM’in Telekom Platformunda Uygulanması, Zuhal Vargün
34 Ekonomi Politik Açıdan Bulut Bilişim, Serpil Karlidag

13:00-14:30

Fatih Projesini Ne Durumda ? (Panel)

Ahmet Kaplan, Tubitak
Mustafa Canlı, MEB
Fulya Sarı, Syracuse U.
Orçun Madran, Hacettepe Ü.

Sosyal Ag ve Aktivizim

41 "Kolektif Zekâ" Kavramı ve Katılımcı Yurttaş: Gezi Parkı Örneği, Nur C. Altın
42 İnternet ve Toplumsal Hareketler: İsyan Ağları, Şevket Uyanık
66 Yeni Medya ve Aktivizm, Serdar Paktin

Hukuk:

17 İdarelerin İnternet Sitelerinden Doğan Sorumlulukları, Ali Haydar Doğu
36 Siber Suçlara Karşı Türk Hukukundaki Cezaî Yaptırımların Yeterliği, Umut Köse
38 İş-İşveren İlişkilerinde KEP Uygulanabilirliği, Nihan Guneli
63 Kişisel Verilerin Korunması, Oldouz Karimi, Adem Korkmaz

Açık Kaynaklı Yazılımlar ve Açık Topluluk Deneyimleri - S - 79
Serhat Koc, Sevket Uyanık, Korsan Parti Hareketi
Ayşegül Güzel, Zumbara.com

15:00-17:00

E-Devlet Projeleri

Turkiye.gov.tr, Cemil Sağıroğlu, Türksat
Başbakanlık E-Devlet Yaklaşımı, Ramazan Altınok
Bilgi Toplumu Stratejisi ve E-devlet, Hakan Yerlikaya, Kalkınma Bakanlığı
Bilgi Toplumu Gençliğinin “E-belediye” Hakkındaki Görüşleri, H.B. Henden Şolt

İnternet Girişimciliği Başarı Öyküler

Moderatör: Ebru Baranseli, Anadolu Ü.
Bobiler.org Paralel Evrende Yaşam, Ezgi Tüzün
GriZine: Sanat, İnternet ve Markalar, Papatya Tıraşın
Digital Reklamcılık: Sharpa Örneği, Yakup Bayrak
Fikr'et konuşuyor, Gökhan Yücel

E-Öğrenme: II

27 Dijital okuryazar çocuklar idealine ne kadar yakın ne kadar uzağız?, Nazlı Aytuna
40 ÇAĞRIŞIM: Türkçeyi ve Bireyi Geliştirici Eğitim Oyunu, Tolga Berber
13 Avrupa Birliğinin Bilgi Toplumu Yaklaşımında E-Öğrenme, Serhat Çoban
28 Edmodo: Eğitsel bir Çevrimiçi Sosyal Öğrenme Ortamı Ecenaz Alemdağ
10 Matematik ve Geometri Eğitiminde Teknoloji Tabanlı Yaklaşımlar, Enis Karaarslan

Kişisel Güvenlik Çalıştayı - 57

Barış Büyükakyol, Orkut Murat Yılmaz; Alternatif Bilişim Derneği

10:00-12:00

Sosyal Ağlar: Teknik Analiz:

Microblog Verilerini Neden ve Nasıl İşleyebiliriz?: (12)
Caner Derici, Onur Güngör, Suzan Üsküdarlı, Ahmet Yıldırım, Boğaziçi Ü.
Gephi Uygulamalı Sosyal Ağ Analizi: (23)
Uzay Çetin, Hasan Tınmaz; İstanbul Gelişim Üniversitesi

Digital Deliller -Panel - 16 --

Ayşe Kaymak, Alternatif Bilişim Derneği
Can Atalay
Cenk Ceylan, Turkish Forensic

E-Ticaret ve Pazarlama:
3 Dijital Yükseliş İle Gelen E-Ticaret ve Pazarlama Trendleri, Serkan Hacıömeroğlu
7 Reklamcılığın Görünen Yeni Yüzü: İnternet Reklamcılığı ve Nereye Gidiyoruz? Barış Bulunmaz

Linux -I

29 Linux Çekirdeğine Nasıl Katkı Verilir?, Ebru Akagündüz, Tülin İzer
82 Özgür İnternet: MeshNet, Emre Eryılmaz, M.K.Ü


İntikam: Bir sosyal medya kampanyası nasıl yaratılır? - Panel - 70

Papatya Traşın, GriZine
Ezgi Tüzün, bobiler.org
Gökhan Yücel, Fik'ret

Yeni Medya Bildirileri

39 Yeni Medya Sanatı, Evren Erlevent
14 Yerel Gazetelerde Yeni Medya Uygulamaları, Ali Özcan
48 Digital Çağda Radyo Yayıncılığı, Bahar Tugen
76 Bir iç iletişim aracı olarak Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağları ve Blogy Örneği, Türkay PALANC

Kişisel Güvenlik Çalıştayı - 57

Barış Büyükakyol, Orkut Murat Yılmaz; Alternatif Bilişim Derneği

Linux II

Müzik ve Medya Dünyası için Özgür Yazılımlar

Çağdaş Direk, Anvato, Inc.

15:00-17:00

Toplumsal Olaylar, Sosyal Medya ve Hukuk -Panel -71

Moderatör: Ebru Baranseli
Başak Purut, Ekşi Sözlük
Hande Kuday
Efkan Bolaç
Gökhan Ahi, Bilgi Üniversitesi
Teknik II

51 Kalp Hastaları için Bilgi Kaynağı Olarak Internet, Zeki Özen
61 Bulut Bilişimin Gelecekteki Yeri, Ayşe Duruk
47 Linux İşletim Sisteminde Kullanılan Kaynak Kodu Editörleri, Berna Şeref
Digital Dünyanın Etkileri: Bilgide ve Vatandaşlıkta Değişim

Sevinç Gülseçen, İstanbul Üniversitesi
Şebnem Özdemir, İstanbul Üniversitesi
Serra Çelik, İstanbul Üniversitesi
Tuba Uğraş, Yıldız Teknik Üniversitesi
Mustafa Özcan, Beykent Üniversitesi
E-Öğrenme: III ve
35 Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi Tasarımı, M. Emin Mutlu, Anadolu U
81 Etkileşimli Tahta İçin Arayüz Tasarımı ve İçerik Geliştirme: Coğrafya Dersi Örneği, Behlül Gücükoğlu, Dilek Y. Ceylan, Zeynep Dursun
80 Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Kalite ve Standart, Zehra Altınaylar, Fahriye Altınay, Yakın Doğu Ü.


46 Uzaktan Eğitim Eğilimlerini Yerel Okul ve Üniversitelerin İhtiyaçlarına Uyarlamak, Tuna Uslu