Turkiye'de Internet Konferansi 2014

 


Kabul Edilen Bildiriler

ID

Başlık

Bağlantılı Kişi

Dosya

1

Turkiye İnternetin 22 yılındaki resmi

Mustafa Akgül
Attila Özgit

5

Teknolojiyi Yaratıcılıkla Yoğurmak

Gökhan Yücel

6

Kağıt Baskıdan Dijital Gazeteye: Radikal Gazetesi Örneği

Barış Bulunmaz

 3.26 MB

7

Devletlerin demokrasiyi güçlendiren internetle mücadelesi

Serdar Paktin

8

Kampüs Ağ Yöneticiliğine Giriş

Gökhan AKIN
Ozan Bük

9

Yeni Medya Ortamlarında Akıllı Telefonlar Üzerine Düşünmek

Yeliz Özdemir

 56.68 KB

10

Makine Öğrenmesi ile Duygu Analizinde Veri Seti Performansı

Hatice Nizam
Saliha Sıla Akın

 48.43 KB

13

Çevrimiçi Mahremiyet: Teknik ve Hukuksal Boyutları

Enis Karaarslan
Mehmet Beşir Eren
Serhat Koç

 100.19 KB

16

R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar

Mustafa Gökçe Baydoğan
Uzay Çetin
Berk Orbay

17

Özgür Yazılım Eğitiminin İş Hayatına Etkisi : Fırat Üniversitesi Örneği

Ahmet Anl Müngen
Sümeyye Bazna

 53.59 KB

18

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Mehmet Karakoç

 470.71 KB

19

Sosyal Medya ve Son Kullanıcılara Yönelik Tehditler

Barkın Kılıç

20

İzmir Mobil Seyahat Planlama Sistemi

Feriştah Dalkılıç
Yunus Doğan
Derya Birant
Alp Kut

 610.73 KB

22

Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış

Süleyman Emir TURNA
Kökten Ulaş BİRANT

 268.56 KB

25

Öğrenci Oryantasyonunda Web Temelli Oyunlaştırma Önerisi

Kökten Ulaş Birant

 145.33 KB

27

RFID İle Ambulans Varlıkları Takibi

Mehmet Hilal Özcanhan
Gökhan Dalkılıç
Semih Utku
Erdem Alkım
Serdar Akis

 495.04 KB

28

Dezavantajlı grupların internet erişimi ve Kütüphan-e Türkiye Projesi

Ahmet Çelik

 244.09 KB

29

Orta Okul Öğrencilerinde Sosyal Ağ Kullanımı ile Uyku İlişkisi

Mehmet Aksüt
Deniz Gezen
Ayşegül ÇELİKKANAT ERİM

30

Tarım Uzmanları İnternet ile Çiftçinin Yanında ?Uzmanına Sor?

Handan Bakkal
Tülin Akın
Coşkun Yıldırım

 262.83 KB

33

Fatih Projesi Teknoloji Kursunun Öğretmen Değerlendirilmesi

Dr. Ruken Akar Vural
Veysel Karani Ceylan

 242.16 KB

34

E-Belge Sisteminin Üniversiteler Açısından Tasarruf Boyutu

Erkan Özdemir

 180.04 KB

35

Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarının Özellikleri ve Filtreleme

Mustafa Coşar
İsmail Arık

 374.65 KB

36

FI-PPP Programından Bilişim KOBİ'lerine 80 Milyon Avro Hibe

Haluk Gökmen

37

Oyun Teorisinin Saldırı Tespit Sistemlerinde Kullanılması

Serap ERGÜN
Tuncay AYDOĞAN
Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK

 91 KB

39

Mobil Sayaç Okuma ve E-Abone Uygulamaları

Derya Birant
Gözde Bakırlı
Dilşah Çetin
Erol Mutlu
Levent Denktaş
Alp Kut

 948 KB

40

Çevik bir Hikaye: CBÜ Öğrenci Kayıtlanma Modülü Başarımı

Deniz Kılınç
Onur Leblebici
Ceyhun Araz
Cihan Demirel
Bora Gürsel
Seda Görmez

 388.96 KB

43

Çevrim İçi Medyadaki Bilimsel İçeriklerin Çözümlenmesi

Berk Atmaca
Ceyhun Aytekin
Melih Değiş
Burak Tekin

 78.46 KB

44

Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Online Kan Bankası

İsmail ERCAN
Kadir AY
Ümit BAŞER

 300.63 KB

46

Bir Üniversite Televizyonunun Kuruluş Süreci: Ege Üniversitesi Örneği

Yiğit Açık
Erhan Parıltay
Fazıl Apaydın

 83.5 KB

48

Bilişim STK'ları üzerine bir inceleme

Altuğ Akın
Burak Doğu
Oral Gerek

 150.27 KB

49

Güncel Teknoloji Gazetesi

Barış Güleryüz
Pınar Özdemir
Elif Pakih

 346.67 KB

50

Genişleyen Internet, Karmaşık Sistemler ve Ağ Bilimi

Nejat Kutup

 1.52 MB

51

Twitter Bağlamında sanal Aktivizm ve Kanaat Önderliği

Neşe Kars
Esennur Sirer
Nursel Bolat
Ayşegül Akaydın

 37.52 KB

52

Experience API ile Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi

Mehmet Emin Mutlu

 48.85 KB

54

Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar

Ayşe Peri Mutlu
Mehmet Emin Mutlu

 30.6 KB

55

E-Kitap Yayıncılığı Alt Yapısının Mimari Gereksinimi ve Modellenmesi

Rifat Çölkesen
Cengiz Uğurkaya

56

Tango Kullanımının Analizi

Zuhal Akmeşe
Kemal Deniz

57

Şehir Portalı

Ümit Köse

 961.5 KB

58

Dünyada E-katılım: yapı, biçim ve araçları

Hakan Gökhan GÜNDOĞDU

 195.85 KB

59

Heterojen Bilgisayar Ağlarında Performanslarının Değerlendirilmesi

Mustafa Tüker
Serkan Ballı

 392.71 KB

60

Bilişim Projelerinde Yazılım Risk Yönetimi: Telekomünikasyon Örneği

Ayşe Buharalı Olcaysoy
Oya Kalıpsız

 1.26 MB

61

Bulut Bilişim Güvenliği için Homomorfik Şifreleme

Esra ÇALIK
Hüseyin Aşkın ERDEM
Muhammed Ali AYDIN

 443.72 KB

62

Türkiye?de İnternet Mevzuatı Uygulamasına Global Bir Bakış: Resmin Neresindeyiz? Dışında mı?

Gönenç Gürkaynak

 127 KB

63

Üniversitelerde Kullanılan Yazılımların Adaptasyon Sorunları

Hüseyin Özkan Erdem
Eser Sahillioğlu
Engin Aygen
Hidayet Doğan

 44.6 KB

64

Kent Bilgi Sistemleri ve Atık Yönetimi

Balca AĞAÇSAPAN

 763.84 KB

66

Mobil Ticaret Uygulamaları Arayüzleri Üzerine Bir Araştırma

Serra Çelik
Emre Akadal

 642.5 KB

67

Otizmli Çocuklar için Ben de Başarabilirim Projesi Mobil Eğitim ve İletişim Platformu

Tuğkan Tuğlular
Pelin Öztürk
Murat Arı
Ergin Güngör
Yeşim Bayındır Zorlu
Nuri Aydın

 188.01 KB

68

Ortaokulda Bilişim Dersinde WebQuest Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi

Handan ÜSTÜN GÜL
Esra ERGÜL SÖNMEZ

 32.75 KB

69

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticileri

Handan ÜSTÜN GÜL
Esra ERGÜL SÖNMEZ

 39.56 KB

70

Dijital Cemaatler ve Postmodern Kabile Örneği: İnci Sözlük

Gül Dilek Türk
Bahar Tugen

 32.15 KB

71

Bilgi Toplumu İzmir

Tuğkan Tuğlular
Koray Velibeyoğlu
H.İ.Murat Çelik
Güler Sağıt
Hüsnü Erkan
Seda Kaya

73

Mobil Uygulamaların Güvenliği ve Mobil Yaşam

Hanım Eken

 74 KB

74

Hacktivizm ve Toplum Mühendisliği Üzerine Bir İnceleme

Necati Duran
Özgü Can

 166.15 KB

75

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilesi

Tuna Uslu

 85.93 KB

80

Ağ Güvenlik Politikaları ve Analizi

Ayşenur Erdil
Ayşe Öztürk
Hikmet Erbıyık

81

Sosyal Medya ile Deprem Bilincinin Yükseltilmesi

Pınar Zabin
Asuman Işıl Çaroğlu
Kasım Armağan Korkmaz

 315.5 KB

83

Bilişimden Haber Var!

Keriman KERİMOĞLU

 137.57 KB

84

Uzaktan Eğitim Programı Açma Sorunsalı

Yasin Özarslan
Özlem Ozan

 58 KB

86

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı: Tarihsel Bir Değerlendirme

Meltem Kurtoğlu Erden
Süleyman Sadi Seferoğlu

87

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Yeni Uygulamlar

Ali Ekrem ÖZKUL
Hasan ÇALIŞKAN
M. Emin MUTLU
Nejdet KARADAĞ
İlker KAYABAŞ

90

Çevrimiçi Oyunlarına İlişkin Hukuki Sorunlar

Umut Köse
Utku Köse

 73.5 KB

91

Digital Dünya, Sosyal Medya ve Fikri Haklar

Zeynep Zelan

 47.95 KB

92

Yönlendirme Protokolü İhtiyaçları Açısından Uçan Tasarsız Ağlar (FANETs)

Nihat AKILLI
Şamil TEMEL
Levent TOKER

 1.46 MB

93

Dijital Deliller

Ayşe Kaymak
Nazan Sakallı
Aysun Akşehirlioğlu

96

Üniversite Weblerinin Güvenlik Açısından Değerlendirmesi

Kadriye Huysal Özgeçmen
Halil Özgür Baktır
Baran Çelik

 524.01 KB

97

LibreOffice Nasıl Geliştiriliyor?

Efe Gürkan YALAMAN

98

Bulut Bilişim için Özgür Yazılım: Openstack

Oğuz Yarımtepe

99

Sunucularımızı Gözleyelim

Oğuz Yarımtepe

100

Sosyal Ağlarının Kullanımında Riskler ve Gerekli Önlemler

Mustafa ALKAN
Göksel UÇTU
Sümeyra KAVRUK ŞENOL

101

Bulut'da Kişisel Verilerin Güvenliği ve Mahremiyeti Nasıl Sağlanabilir?

N. Tuğbagül Altan Akın

 102 KB

103

Siber Suçlara Karşı ?Bilinçli Bilişim Temiz Toplum? Projesi

Osman Genç
Utku Köse

 298.5 KB

105

İnternetde Fikri Hakların Korunması

Gülşah Deniz

106

Teknoloji Geliştirirken, Kullanıcı Değil Sahibi Olun!

Hakan Uygun

107

Kurum ve Şirketlerde Özgür Yazılım Kullanımı

Hakan Uygun

108

İnternet Yönetişimi

Melih Kırlıdoğ
Banu Akdenizli
Ali Rıza Keleş

109

ISOC-TR Tanıtım Oturumu

Ceren Ünal

110

Siber Güvenlik Paneli

Ahmet Koltuksuz
Çağatay Yücel
Mert Can Kılıç

111

Eski İzmir Sinemaların Lokasyon Uyarlı Mobil Uygulamada Sunulması

Sencer Yeralan
Dilek Kaya

 45.13 KB

112

Key Internet Issues in Europe: an ISOC Perspective

Frederic Donck

113

Afet Yönetimi

Yavuz Günalay
Levent Aksoy

114

crpytoParty- Kişisel güvenliğnizi Nasıl Korursunuz

Barış Büyükakyol

115

Açık Kaynak Kurumsal E-posta Sistemleri

Gökhan Boranalp

116

Bulut kurulumunda ilk adım analizi nasıl yapılmalıdır?

Gökhan Boranalp

117

Kadın Bilişimci Platformu

Anıl Gündoğan

118

Üniversitler Özgür Yazılım Kullanıyor mu ?

Zafer Dicle
Turgut Kalfaoğlu
Engür R. Pişirici
Volkan Oransoy

119

Özgür Yazılım CV'ye Ne Katar ?

Zafer Çakmak

120

Devlet ve Özgür Yazılım İlişkisi Nasıl Olabilir(di)?

Destan Sarpkaya

121

Acik-Kaynak ve Özgür Yazılım Farkı Nedir ?

Destan Sarpkaya
Zafer Çakmak

123

Bitcoin

Rıza Engür Pişirici

124

Kriptografik ArkaKapılar

Rıza Engür Pişirici


 

Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2014 Zakon Group LLC