A - Y010

B - Y110

C - Y107

D - Y111


27 KASIM 2014 PERŞEMBE

08:30-10:00

KAYIT

10:00-11:30

AÇILIŞ

11:30-13:00

Davetli Oturum
AB ve TR'de Mevzuat

O.B.: M.U. Çağlayan


Key Internet Issues in Europe: an ISOC Perspective,

Frederic Donck

Türkiye'de İnternet Mevzuatı Uygulamasına Global Bir Bakış: Resmin Neresindeyiz? Dışında mı? G. Gürkaynak

.

E-Öğrenme-1

O.B.: M. Emin Mutlu

BİT'in Okullarda Kullanımı: Tarihsel Bir Değerlendirme, M.K.Erden, S.S.Seferoğlu

Experience API ile Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi, M.E.Mutlu

Fatih Projesi Teknoloji Kursunun Öğretmen Değerlendirilmesi, R.A.Vural, V.K.Ceylan

Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar, A.P. Mutlu, M.E.Mutlu

Kent Sistemleri

O.B.: S. Yeralan


Kent Bilgi Sistemleri ve Atık Yönetimi,

B. Ağaçsapan


Şehir Portalı, Ü. Köse


Online Kan Bankası, İ. Ercan, K. Ay, Ü. Başer

Eski İzmir Sinemalarının Lokasyon Uyarlı Mobil Uygulamada Sunulması S. Yeralan, D. Kaya

Seminer


R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar.

M.G. Baydoğan,

U. Çetin,

B. Orbay


13.00-14:00

YEMEK ARASI

14:00-15:30

Panel

İzmir Bilgi Toplumu

O.B.: H.İ.M.Çelik

T. Tuğlular

K. Velibeyoğlu

S. Kaya , H. Erkan , G. Sağıt ,

Yeni Medya

O.B.: Ü. Atabek


Kağıt
Baskıdan Dijital Gazeteye: RadikalGazetesi Örneği, B. Bulunmaz

Yeni Medya Ortamlarında Akıllı Telefonlar Üzerine Düşünmek, Y. Özdemir

Dijital Cemaatler ve Postmodern Kabile Örneği: İnci Sözlük, G. D. Türk, B. Tugen

Üniversite-1

O.B: Y. Günalay


Ege Üniversitesi Televizyonunun Kuruluş Süreci, Y. Açık, E. Parıldar, F. Apaydın

Uzaktan Eğitim Programı Açma Sorunsalı, Y. Özarslan, Ö.Ozan

Afet Yönetimi, Y.Günalay L. Aksoy


Seminer


R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar.

M.G. Baydoğan,

U. Çetin,

B. Orbay

15:30-16:00

ARA

16:00-18:00

O.B.: C. Ünal

ISOC-TR Tanıtım Toplantısı


Sosyal Medya ve Son Kullanıcılara Yönelik Tehditler,

B. Kılıç

Öğrenci Oryantasyonunda Web Temelli Oyunlaştırma, K.U.Birant

Oyun Teorisinin Saldırı Tespit Sistemlerinde Kullanılmas S. Ergün, T. Aydoğan, S.Z.Alparslan Gök

Çevrimiçi Oyunlarına İlişkin Hukuki Sorunlar, U. Köse, U. Köse

Açık Kaynak

Kurumsal E-posta Sistemleri G. Boranalp


Bulut kurulumunda ilk adım analizi nasıl yapılmalıdır?

G. Boranalp
 

28 KASIM 2014 CUMA

  A - Y010 B - Y110 C - Y216 D - Y111

9:30

11.00

Katılım

O.B.: I. Aybay

Bilişim STK'ları üzerine bir inceleme,

A. Akın, B. Doğu, O. Gerek

Dünyada E-katılım: yapı, biçim ve araçları,

H.G. Gündoğdu


Türkiye İnternetinin 22 Yılı ,

A. Özgit

Teknik-1

O.B.: M. Kömesli


Yönlendirme Protokolü İhtiyaçları Açısından Uçan Tasarsız Ağlar, N. Akıllı, Ş. Temel, L.Toker

Makine Öğrenmesi ile Duygu Analizinde Veri Seti Performansı,

H. Nizam, S.S. Akın

Fikri Haklar

O.B.: S. Koç

Digital Dünya, Sosyal Medya ve Fikri Haklar, Z. Zelan

İnternetde Fikri Hakların Korunması G. Deniz

Linux - S

Özgür Yazılım CV'ye Ne Katar ?

Zafer Çakmak

Devlet ve Özgür Yazılım İlişkisi Nasıl Olabilir(di)?

Destan Sarpkaya

11:00-11:30

ARA

11:30-13:00

Panel


Açık ve Uzaktan Öğrenmede Yeni Uygulamalar

O.B.: A.E. Özkul

A.E.Özkul, H.Çalışkan, M.E.Mutlu,

N.Kardağ,İ.Kayabaş

Yaratıcılık ve Demokrasi

O.B.: M. Kırlıdoğ


Teknolojiyi Yaratıcılıkla Yoğurmak,

G. Yücel


Devletlerin Demokrasiyi Güçlendiren İnternetle Mücadelesi,

S. Paktin

Tekno-Bilim

O.B.: R. Çölkesen

Bilişim Projelerinde Yazılım Risk Yönetimi A.B.Olcaysoy, O. Kalıpsız

Çevik bir Hikaye: CBÜ Öğrenci Kayıtlanma Modülü , D. Kılıç, ve ark.

Medyadaki Bilimsel İçeriklerin Çözümlenmesi, B.Atmaca, C.Aytekin, M. Değiş, B.Tekin

E-Kitap Yayıncılığı Mimari Gereksinimi ve Modellemi, R.Çölkesen, C. Uğurkaya

Seminer


Teknoloji Geliştirirken, Kullanıcı Değil Sahibi Olun!,


H. Uygun

13-14

YEMEK ARASI

14:00-15:30

Panel

O.B.: A. Kaymak


Digital Deliller


A. Kaymak,

N. Sakallı,

A.Akşehirlioğlu

Toplum

O.B.: N. Yücel

Hacktivizm ve Toplum Mühendisliği N.Duran, Ö.Can

Sosyal Medya ile Deprem Bilincinin Yükseltilmesi, P.Zabin, A.S. Çarhoğlu, K.A. Korkmaz

Dijital Okuryazarlık ve Okul Yöneticleri,H.U.Gül, E.E.Sönmez

Dezavantajlı grupların ve Kütüphane-e Türkiye Projesi, A. Çelik

Açık Kaynak; Kadın

O.B.: A.R. Keleş

Üniversitelerde Kullanılan Yazılımların Adaptasyon Sorunları, H.Ö.Erdem, E. Sahillioğlu, E.Aygen, H.Doğan

Kadın Bilişimci Platformu, A.Gündoğan

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi, M. Karakoç

Seminer


Kurum ve Şirketlerde Özgür Yazılım Kullanımı,

H. Uygun


15:30-16:00

ARA

16:00-18:00

Panel


O.B.: A. Koltuksuz

Siber Güvenlik


A. Koltuksuz,

C. Yücel

M.C. Kılıç

Panel


O.B.: E. Derman

Üniversiteler Özgür Yazılım Kullanıyor mu?


Z.Dicleli, T.Kalfaoğlu, R.E.Pişirici, V.Oransoy

Hukuk

O.B.: A. Kaymak

Çevrimiçi Mahremiyet: Teknik ve Hukuksal Boyutları, E. Karaarslan, M.B.Eren, S. Koç

Sosyal Ağlarının Kullanımında Riskler ve Gerekli Önlemler, M.Alkan, G. Uçtu, S. Kavruk Şenol

Bulut'da Kişisel Verilerin Güvenliği ve Mahremiyeti N.T.Altan Akan


Çaliştay


crpytoParty- Kişisel güvenliğinizi Nasıl Korursunuz?


B. Büyükakyol,

A

B

C

D


29 KASIM 2014 CUMARTESI

  A - Y010 B - Y110 C - Y107 D - Y111

9:30-11:00

E-Öğrenme-2

O.B.: Y. Özarslan

Güncel Teknoloji Gazetesi, B. Güleryüz, P. Özdemir, E. Fakih

Bilişimden Haber Var!, K. Keriman

Bilişim Dersinde WebQuest Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi, H.Ü. Gül, E.Ü. Sönmez

Mobil-1

O.B.: A. Özgit

İzmir Mobil Seyahat Planlama Sistemi, F. Dalkılıç, Y.Doğan, D.Birant, A.Kut

Mobil Uygulamaların Güvenliği ve Mobil Yaşam, H. Eken

Genişleyen İnternet, Karmaşık Sistemler ve Ağ Bilimi N. Kutup

Seminer


Kampus Yöneticliğie Giriş


G. Akın

O. Bük

Seminer


Bulut Bilişim için Özgür Yazılım: Openstack,

O. Yarımtepe


Sunucularımızı Gözleyelim,

O. Yarımtepe

11:30-13:00

Panel

O.B.: M. Kırlıdoğ


İnternet Yönetişimi


M. Kırlıdoğ,

B. Akdenizli

A.R. Keleş

Mobil-2

O.B.: E. Derman

RFID İle Ambulans Varlıkları Takibi, M.H.Özcanhan, G. Dalkılıç, S.Utku, E.Alkım, S. Akis

Mobil Sayaç Okuma ve E-Abone Uygulamaları, D. Birant, G.Bakırlı, D.Çetin, E.Mutlu, L.Denktaş, A. Kut

Mobil Ticaret Uygulamaları Arayüzlerii, S.Çelik, E. Akadal


Sosyal

O.B.: R.Çölkesen


Orta Okul Öğrencilerinde Sosyal Kullanımı ile Uyku İlişkisi, M.Aksüt, D. Gezen, A.Ç. Erim

Twitter Bağlamında sanal Aktivizm ve Kanaat Önderliği, N.Kars, E.Sirer, N. Bolat, A.Akaydın


Seminer

Bitcoin
R.E. Pişirici

Kriptografik ArkaKapılar
R.E. Pişirici

14:00-15:30

E-Ticaret


O.B.: Z. Cebeci

FI-PPP Programından Bilişim KOBİlerine 80 Milyon Avro Hibe,

H. Gökmen

Tarım Uzmanları İnternet ile Çiftçinin Yanında: " Uzmanına Sor" H. Bakkal, T.Akın, Ç. Yıldırım

Mobil-3

O.B.: T. Tuğlular


Tango Kullanımının Analizi,

Z.Akmeşe , K.Deniz

Otizmli Çocuklar için Mobil Eğitim ve İletişim Platformu, T. Tuğlular, P. Öztürk, M. Arı, E.Güngör, Y.B.Zorlu, N.Aydın

Üniversite-2

O.B.: H. Doğan


E-Belge Sisteminin Üniversiteler Açısından Tasarruf Boyutu, E. Özdemir

Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış, S.E.Turna, K.U.Birant

Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarının Özellikleri ve Filtreleme, M.Coşar, İ.Arık

Seminer


LibreOffice Nasıl Geliştiriliyor?

E.G. Yalaman


Açık Kaynak ve Özgür Yazılım Farkı Nedir?

Destan Sarpkaya

Zafer Çakmak

16:00 -

18:00

Çalıştay


crpytoParty- Kişisel güvenliğinizi Nasıl Korursunuz?


B. Büyükakyol

Teknik-2

O.B.: N. Yücel

Heterojen Bilgisayar Ağlarında Performanslarının Değerlendirilmesi,

M. Tüker, S.Ballı

Bulut Bilişim Güvenliği için Homomorfik Şifreleme, E.Çalık, H.A.Erdem, M.A.Aydın Özgür Yazılım Eğitiminin İş Hayatına Etkisi: Fırat Üniversitesi Örneği,

A.A.Müngen, S.Bazna

Güvenlik

O.B.: R.E. Pişirici

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilesi, T.Uslu

Güvenlik Politikaları ve Analizi, A.Erdil, A.Öztürk, H.Erbıyık

Siber Suçlara KarşıBilinçli Bilişim Temiz ToplumProjesi, O.Genç, U.Köse

Üniversite Weblerinin Güvenlik Açısından Değerlendirmesi, K.H.Özgeçmen, H.Ö.Baktır, B.Çelik

Seminer

O.B.: E. Aygen