Türkiye'de İnternet Konferansları: 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2005| 2006| 2007| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 | 2014                   XX. Türkiye'de İnternet Konferansı

1-3 Aralık 2015

İstanbul Üniversitesi
Kongre ve Kültür Merkezi
Merkez Kampus, Beyazıt, İstanbul


Türkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır ve ücretsizdir.

Bu yıl "Mobil Yaşam", " Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi", "Sosyal Ağlar", "Yeni Medya", "Fikri Haklar", " Mahremiyet", "İnternet ve Demokrasi”, "Fatih Projesi", "Medya/Bilgi Okuryazarlığı" konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.
Bu yıl özellikle Türkiye’de internet üzerinden iş yapan (ürün, hizmet ve çözüm satan) firmalar ve yöneticilerinin başarı hikâyelerini öne çıkartmak istiyoruz. Ziyaretçiler arasında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ve uzman personellerin olmasını hedefliyoruz.


Ayrıntılı Program: html | pdf | odt | docx
Kabul edilen Öneriler | Cerceve Program
Teknoloji Sunumları | Davetli Oturumlar | Paneller | seminerler | Bildiriler
Bildiriler Kitabı ve tek tek bildiriler
Açılış Konuşması: html | pdf | odt | doc |
Basın Duyurusu: html | pdf | odt | docx
Bireysel Kayıt Formu

Yerel web: inet-tr.istanbul.edu.tr

Etkin Katılım Çağrısı html | pdf
Yazarlar İçin | Örnek Bildiri pdf | doc | odt

Bildiri, Seminer, Çalışma Grubu/panel önerisi için: http://openconf.inet-tr.org.tr/
Son Bildiri gönderme tarihi: 15 Ekim 2015 .
İletisim: bilg...@inet-tr.org.tr

Sponsorlar ve Destekleyen Kurumlar

[argela] [ibm] [bimeks]
[cardtek] [mdiaclik]  
[bthaber] [tic] [tech inside]  
[opilavci] [ipanema] [tetam]
[isoc-tr] [lkd] [alt_bil]