Türkiye’de İnternet Konferansı’nın 20.si yapılıyor
Türkiye İnterneti emekleme aşamasında iken, yurtdışı bağlantısı 64K ve yurt içi bağlantılar 19K iken, henüz megabitli omurgalar hayal aşmasında iken, bir grup internet gönüllüsünün başlattığı “Türkiye'de İnternet” Konferansı (INET-TR) bu yıl 20. defa yapılıyor. 1-3 Aralık tarihlerinde İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Kampusu’nda Kongre Merkezi’nde yapılacak INET-TR’de, Türkiye'deki İnternet tartışılacak. Konferans, tüm ilgili grupları bir araya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmeyi amaçlıyor. INET-TR, Türkiye İnterneti’nin bir resminin çekildiği, ana sorunlarının tartışıldığı, çözümler için ortak akıl arandığı, İnternetle ilgilenen herkese, uzmanına, öğrencisine, öğretmenine, iş adamına, ev hanımına, emeklisine açık olduğu, işin teknik boyutundan çok sosyal boyutlarının tartışıldığı bir konferanstır. INET-TR Konferansı tüm yurttaşlarımıza açık ve ücretsizdir. Katılım için http://inet-tr.org.tr adresinden kayıt olunması istenmektedir.


İnternet dünya üzerinde 3 milyarı aşkın insanın katıldığı, 1 milyara yakın webin, 300 milyon civarında alan adının, 1 milyar 34 milyon kayıtlı bilgisayarın, bir milyarı aşkın üyeli sosyal ağların olduğu, bir paylaşım, öğrenme, üretim ve eğlence ortamıdır. İnternet sanayi devrimi boyutlarında bir gelişmeyi temsil etmektedir. Hayatın her boyutunu değiştiren, sektörleri yeniden yapılandıran, meslekleri değiştiren, kamu yönetimi, demokrasi, hizmet ve ticareti yeniden tanımlayan devrimsel bir gelişmedir. Birbirlerini hiç görmeyen insanlar, insanlığın ortak mülkiyeti için ürünler geliştirmekte; özgür yazılım, açık erişim, açık ders malzemeleri, açık donanım, açık bilim, açık tıp, açık tasarım, açık mimari ve açık biyoloji gibi projeleri hayata geçirmektedirler.


Bu yıl Türkiye’de internet üzerinden iş yapan (ürün, hizmet ve çözüm satan) firmalar ve yöneticilerinin başarı hikâyelerini öne çıkartmak istiyoruz. Ziyaretçiler arasında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ve uzman personellerin olmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda Argela, IBM, Bimeks, ebebek, mediaclick ve n11 firmaların sunumları var.


Ülkemizde halkımızın %56 internetle tanışmış durumda. Ülke genelinde oran erkeklerde %66, kadınlarda ise %46'dır. Haftada en az 1 defa internete bağlananlar %52 civarına. Kent ve Kırsal arasında fark önemli boyutlarad. TUIK bu konuda istatistik yapmaktan vazgeçti. 2013 rakamlarında Kentte %61 ve %42, Kırsalda ise %33 ve %14. İş yerlerinin %93'ü internete bağlı ama ancak %65'nin webei var.


Konferans 3 gün 5 salonda Sürecek


Konferans açılış konuşması, “Türkiye'de Internet ve sivil Hareketler” balığıyla, Gazeetci/Yazar Mehveş Evin yapacak.

Konferansta Paneller, davetli Otuurmlar, başarı Öyküleri ve Teknoloji Sunumları, akadmeişk Bildiriler ve Eğitim seminerleri yapılacak. Yaklaşık 1 salon Panellere, 2 salon Başarı Öyküleri, Davetli Otuurmlar ve Akadmeşk Bildiilere, 2 salonda Eğitim salonlarına ayrılmış durumda.


Sosyal Ağlar Her Şeyi Değiştiriyor


Sosyal ağlar ve yeni medya insanların kurduğu dostluk ve paylaşım ağı olmanın çok ötesinde bir örgütlenme, üretim, yayın, halka ilişkiler, reklam ve pazarlama ortamı olmuştur. Her kurum, sosyal ağlarda var olmak, onu izlemek, kendi itibarını korumak için en yetenekli ve birikimli elamanlarını sosyal medya uzmanı atamak zorunda kalmaktadır. Sosyal Ağlarla ilgili birçok oturum var. Sosyal Ağlarda Kendinizi Nasıl Korursunuz konusunda bir seminer ve WhatsUp ile Boşanma ilginç paneller arasında. Sosyal ağlarda gençler ve değişik mesleklerde internet kullanımı enine boyuna tartışılan konular arasında.


Yeni Medya ve Gazetecilik Değişim Sürecinde


İnternet yeni medya ortamları oluşturarak kısa medyaya meydan okumaktadır. Konferansta internetin meydana getirdiği değişikler de tartışılacak. Gazeteciler ve akademisyenler panelinde “Internet çağında gazeteciliğin geleceği ve gazetelerin geleceği” tartışılacak.


Hukuk Tartışmaları Öne Çıkıyor

İnternet devrimsel bir değişim olduğu için pek çok şeyi değiştiriyor. Ortaya çözülmesi zor konular çıkıyor. Türkiye'de internet mevzuatının AB ve ABD ile karşılaştırılması, Google ve Twitter'ın avukatı Gönenç Gürkaynak tarafından yapılacaktır. Nesnelerin İnterneti, kişisel verilerin başta sağlık sektörü olmak üzere korunması da çeşitli oturumların konusunu oluşturuyor.


Altyapı Yeterli mi?

İnternet altyapısı, 4.5G ve mevcut altyapının Bilgi Toplumu için yeterli olup olmadığı da ilgili paydaşların katıldığı bir panelle tartışılacak.


Gençlere Programlama Anlatılacak

Bütün dünya çocuklara programlamayı öğretmeye çalışıyor. ABD ve AB 'de bu yönde kampanyalar yapılıyor. Hatta ana okulda bunu başlatma çabaları var. 4-13 yaşındaki Gençlere Teknoloji Eğitimi oturumunda dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler de tartışılacak.


İnternet Ekonomisi Tartışılacak

İnternetin yönetim anlayışına getirdikleri, ulus devlete getirdikleri yanında İnternet ekonomisinin yeni boyutları ICANN, ISOC ve Google'dan temsilcilerin katılımıyla İngilizce olarak bir oturumda tartışılacak.


Güvenlik Konuları Gündemde

Konferans’ta bir yanda ülke boyutunda “Siber Güvenlik”, Kurumsal Bireysel Güvenliğe yönelik bildiri ve seminerler yer almaktadır. E-postalarınızı Nasıl güvenli hale getirsiniz, Güvenli Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik İmza da enine boyuna tartışılacaktır. Oturumlar arasında. “Gençlerden Siber Öğütler”den, “Siber Güvenlikte 20 Yıl”ın ddeneyimlerin paylaşılacağı oturumlar olacaktır.


Kadın Bilişim Paneli yapılacaktır.

Çeşitli sektörlerden genç kadın bilişimciler, Bilişim ve Kadın konusunun çeşitli boyutlarını irdelecektir.


Her Kesime Özgür Yazılımlar Anlatılacaktır!

Konferansta toplam 44 oturumda 7 Panel/Forum, 18 seminer ve yaklaşık 10 bildiri ile 10 kadar firma başarı öyküsü oturumu olacaktır. Seminerler, geniş bir yelpazede profesyonellere, öğrencilere ve sıradan kullanıcılara yönelik ve özgür yazılım temalı olacaktır. Linux ve Özgür yazılımlar, İnternet üzerinde yayılmış 10 milyon civarında gönüllünün ürettiği 1 milyon civarında yazılımı kapsamaktadır. Ülkemizin yazılım stratejisinin önemli bir parçası olması gereken özgür yazılım, bireyler, kurumlar ve ülkeler için tasarruf, istihdam, güvenlik ve rekabet açılarından önemlidir. Ülkemizdeki İnternet kullanıma yönelik, e-öğrenme, toplumsal yansımalar, e-tarım, e-ticaret konularında deneyim paylaşan bildirilerin yanında işin teknik boyutuna odaklanmış bildiriler de sunulacaktır.


Eğitim seminerleri 45-60dk, 1.30-2 saatlik, yarım günlük ve bir tam günlük şeklind ebir yelpazede yapılacaktır. Kredi katı büyüklüğünde 25-50$'lık bilgisayarlara ne yapılacağının anlatılacağı, yarım günlük Kapalı Çarşı esnafına yönelik e-ticaret, tüm günlük Ağ Yönetimi ve Derin Öğrenme seminerler, yapılacak seminerleirn birazıdır. Sosyal Ağlardan, e-öğrenmeye akademik bildirilerin yanında, “Anadolu Rock” projesinden, Kültür, Sağlık Bakanlıkları ve Gelirler İdaresinin “Yeni ödeme sistemleri” ile kendi kullanımı için geliştirdiği Özgür İşletim sistemi GİBUX'un anlatıldığı e-devlet otuumun altını çizmek isteriz.


Bilgi ve İletişim

Ayrıntılı bilgi: http://inet-tr.org.tr  ve http://inet-tr.istanbul.edu.tr adresinden edinilebilir.


Konferans Logosu