Yerel Düzenleme Kurulu

Güney Özcebe, TED Ü. Mustafa Akgül, Bilkent Ü. ve INETD Attila Özgit, ODTÜ
Bilgin Avenoğlu, TED Ü. Çağrı Latifoğlu, TED Ü. Erdem Yazgan, TED Ü.
Ethem Derman, Ankara Ü. (Emekli) Gizem Kayar Akıncı, TED Ü. Mehmet Ufuk Çağlayan, Boğaziçi Ü.
Mustafa Akgül, Bilkent Ü. Necdet Yücel, Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Sinan Hanay, TED Ü.
Tayfun Küçükyılmaz, TED Ü. Tolga Kurtuluş Çapın, TED Ü. Utku İnan Türkmen, TED Ü.
Zeynel Cebeci, Çukurova Ü.