Devamlı Düzenleme Kurulu


Mustafa Akgül, Bilkent Ü. ve INETD Zeynel Cebeci, Çukurova Ü. M. Ufuk Çağlayan, Boğaziçi Ü.
Ethem Derman, Ankara Ü. (Emekli) Attila Özgit, ODTÜ Necdet Yücel, Çanakkale Onsekiz Mart Ü.