Klinik Araştırmalar ve Internet 
Dr. Murat Hayran, Dr. Oktay Özdemir

Omega Araştırma Organizasyon Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.,ANKARA 

Klinik araştırmalar, gönüllüler üzerinde ilaç uygulanarak ilacın etkinliğini ve güvenilirliğini belirlemeye yönelik araştırmalardır. Binlerce molekülden bir tek ilaca kadar uzanan, yıllarca süren, çok masraflı bir dizi yoğun araştırmalardan oluşan ilaç geliştirme sürecinin en önemli bölümünü oluşturur. Klinik araştırmalar, yeni bir molekülün insanlar üzerinde uygulanmasını gerektirdiği ve ilacın klinik kullanımı için en önemli verilerin elde edilmesini sağladığı için çok katı, titizlikle uygulanması gereken bir dizi kurallar çerçevesinde yürütülür. Bu kurallar, araştırmaya katılan gönüllülere zarar verilmemesi ve araştırmanın sonuçlarının bilimsel açıdan güvenilir olmasını amaçlamaktadır.

Bu kurallar "İyi Klinik Uygulamalar - Good Clinical Practice (GCP)" başlığı altında incelenmektedir. Son 20 yılda bu konuda dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de "İyi Klinik Uygulamalar Yönetmeliği" yürürlüğe girmiş ve ardından çıkarılan "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ile dünya standartlarında bir uygulama başlamıştır.

Klinik araştırmalar birçok ülkede birçok merkezde aynı anda uygulanmakta ve güvenilir biçimde veri toplanmasını amaçlamaktadır. Son yıllarda bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve Internet olanaklarının artması "Elektronik veri yönetimi" ile ilgili çalışmaların yoğunlaşmasına yol açmıştır. Bu çalışmalar halen sürmekte, klinik araştırmalarda bilgisayar ve Internet uygulamalarının kuralları her geçen gün daha da gelişmektedir.

İletişim: Dr. Murat Hayran
E-Mail:omega@hitit.ato.org.tr
Tel: 0.312.4267722
Fax: 0.312.4277456