PATOLOJİDE İNTERNET KULLANIMI

Kemal Hakan Gülkesen, Gülay Özbilim, Şeyda Karaveli
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Antalya

İnternet, pek çok alanda olduğu gibi patolojide de pek çok kullanım alanına sahiptir. Bu kullanım alanlarını sıralayacak olursak;

  1. Elektronik posta (e-posta, e-mail): Patolog, e-posta yoluyla meslektaşları ile hızlı haberleşme, fikir danışma olanağına sahiptir. Olguların makroskobik ve mikroskobik fotoğrafları dijital fotoğraf makinaları ile saptanarak veya konvansiyonel fotoğraflar tarayıcı (scanner) ile dijital hale getirilerek e-postaya eklenebilmekte (attach edilebilmekte) ve tıbbi danışma sağlanabilmektedir.
  2. World wide web (www): Gerek kurum, gerek birey olarak açılan web sayfaları ile tanıtma, bilgilendirme, danışma hizmetleri verilebilmektedir. Web sayfasına sahip olan merkezde yapılan işlemler, departmanlaşma hakkında bilgi alınabilmekte, ilgili şahısların e-posta adresleri kolayca edinilebilmektedir.Web sayfası üzerinden ulaşılabilen makroskopik ve mikroskobik patoloji görüntü arşivleri mevcuttur. Olgu çalışma arşivleri, ders notlarına ulaşılabilmektedir. Bilimsel dergilerin yayın ve abonelik koşulları öğrenilebilmekte, bazı dergilerde yayımlanan makalelerin özetleri veya elektronik abonelik ile derginin tamamı okunabilmektedir.
  3. File Transfer Protokol (FTP): Dünyanın çeşitli ülkelerindeki FTP arşivi olan sunucu (server) makinalardan dosya alışverişi yapılabilmektedir.
  4. Haber (news) grupları: Genel tıp, patoloji, dermatopatoloji gibi özel konularda pek çok haber grubu vardır. Bunlara üye olarak gelişmeleri takip etmek mümkündür.
  5. Tartışma (discussion) grupları: Bu gruplara üye olan herkes, tartışma grubuna gönderilen e-postaları okuyabilmekte, kendisi de e-posta gönderebilmektedir. Bu gruplarda soru sormak, cevap vermek, yorum yapmak, güncel bir olay için görüş bildirmek, duyuru yapmak mümkündür. Bazı patologlar olgu danışmakta ve olgunun fotoğraflarını e-postasına eklemekte veya olgunun fotoğraflarını kendi web sayfasına koyarak bu sayfanın adresini vermektedir.
  6. IRC (Internet relay chat) : Bu amaçla yazılmış programlar aracılığıyla veya web sayfası üzerinden, eşzamanlı olarak karşılıklı yazışmak mümkündür. Bu yazışmaya iki veya daha fazla kişi katılabilir.
  7. Telepatoloji: İnternet aracığıyla makroskobik ve mikroskobik görüntüler, ses eşzamanlı olarak aktarılabilir. Bu yöntem konsültasyon amacıyla kullanılabilir ve patolog olmayan bazı bölgelerde teknisyen yardımıyla frozen gibi çabuk tanı verilmesi gereken durumlarda kullanılabilir.
  8. Medline: Web sayfası üzerinden veya bu amaçla yazılmış özel bir program kullanılarak internet aracılığıyla medline taraması yapılabilir ve sonuçlar indirilebilir (download edilebilir).
İLETİŞİM: Dr.Hakan Gülkesen
E-Mail: gulkesen@hipokrat.med.akdeniz.edu.tr 
Tel: 0.242.2274488
Fax: 0.242.2274482