İnternetin Yayın Kaynakların Paylaşılması Amacıyla Kullanılması: Bir Model ATO-HÜTF-ULAKBİM Belge Sağlama Projesi SABESA ( Sağlıkta Belge Sağlama )
 
Dr.Hansın Tunçkanat*, Dr.Erol Olcay**, Dr.Ergin Soysal***, Dr.Tamer Çalıkoğlu***
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkezi Kütüphanesi,ANKARA
**ULAKBİM Dokümantasyon Merkezi,ANKARA
***Ankara Tabip Odası,ANKARA

Bir iletişim aracı olarak internetin yaygınlaşması ile birlikte elektronik ortama aktarılmış olsun veya olmasın yayın kaynkalarının paylaşilabilme olanağı artmıştır. Bu çerçevede Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi, Ulakbim Dökümantasyon Merkezi ve Ankara Tabip Odası tararfından geliştirilen bir proje ile her iki kütüphanenin kaynaklarının daha yaygın olarak kullanılmasını hedefleyen bir model oluşturulmuştur. Bu modelde bir server programı ve ULAKBİM, HÜTF ve ATO’da birer client programı hazırlanmıştır. Yayın katalogları taranabilir formatta birleştirilerek elektronik ortama aktarılmıştır. Sistem, abonelik esasına göre hazırlanmıştır. Böylece kullanıcıların sipriş bedelini ödemek için her defasında vakit ayırmasının engellenmesi hedeflenmiştir. Sisteme abone olan kullanıcılara belirli bir miktar kredi verilmektedir. Her bir kredi bir talebe karşılık gelmektedir. Aboneler ve yayın listeleri server programında tutulmakta, merkezler; internet aracılığı ile yeni abone yapabilmekte ve kendi kolleksiyonlarında olmayan ve diğer merkezde bulunup bulunmadığını internet bağlantısı ile server programından öğrenerek birbirlerine yönlendirebilmektedirler. Bu sistemin diğer ayağı olan ATO, Ankara dışından gelen ve web sayfası üzerinden sipariş edilen veya faks ile iletilen talepleri karşılamakta, bu talepleri bulunduran merkezlere siparişleri yönlendirmektedir. Bir merkeze sipariş ulaştığında bu merkez yayın isteğini kendi kolleksiyonundan bularak fotokopisini hazırlamakta, bu merkezi her gün düzenli olarak ziyaret eden dağıtım organizasyonu tarafından kargo aracılığı ile talep sahibine iletilmektedir. Yayın kaynaklarının özellikle tıp alanında olanlarının Ankara’daki bu iki merkezde toplandığı, bu merkezlerin Ankara içindeki yerleşimlerinin de birbirlerinden oldukça uzak mesafelerde olduğu gözönüne alındığında internetin sağladığı olanakları kullanarak hazırlamış olduğumuz bu projenin anlamı daha da artmaktadır. Özellikle Ankara dışındaki ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin 72 saat içinde karşılanması hedeflenmektedir. Projeye diğer kütüphanelerin katılımı ile birlikte hiç de azımsamayacak miktarda kaynağı, yayın aboneliğine ayıran kütüphanelerimizin hem mevcut kaynaklarını daha etkin kullanmaları sağlanacak, hem de yeni aboneliklerin daha planlı olarak yapılması gerçekleşebilecektir. Sonuç olarak aynı kaynağı ayırarak mükerrer aboneliklerin yapılması engelllenmek suretiyle ülkemizdeki mevcut yayın kaynaklarının artırılması sağlanabilecektir.Ülkemizin araştırmacılarının ve bilim adamlarının yayın kaynaklarına ulaşmak için zaman harcamalarının engellenmesi projenin en büyük kazancını oluşturmaktadır.

İLETİŞİM: Dr. Ergin Soysal
E-Mail: esoysal@ato.org.tr
Tel:0.312.2295570
Fax:0.312.2291550