İNTERNET VE TIP ALANINDA DOLAŞAN BİLGİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

Dr. Yasemin Oğuz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı

İnternet ve onun tıp alanında sağladığı kolaylıklar, çok kısa bir zamanda hekimlerin gündelik yaşamlarında vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Bu vazgeçilmezlik ve internet olanaklarının yaygınlaşması bir takım etik sorunlarıda beraberinde getirmektedir. Bu bildiride bu sorunlardan yalnızca bilginin güvenilirliği ile ilgili olanlar ele alınacaktır.
Bilindiği gibi internet her an yeni bilgilerin katıldığı, deyim yerindeyse sonsuz bir bilgi ağıdır. Bu bilgi ağının belirli bir merkezi ya da denetçisi bulunmamaktadır. Bu denetimsiz bilgi dağarcığına şarlatanlık ürünü, sözde bilgilerden, en son teknolojik olanaklarla üretilmiş ve bilim dünyasında çığır açacak bilgilere dek her türden bilgi, her saniye katlanarak aktarmaktadır. Bu ortamda önce bir önermeyi ortaya atmak, sonra da “şaka yaptım” demek hiç de yadırganmayan bir tutumdur. İnternet ortamının bilimsel denetimden uzak, herkesce erişebilir ve katkıda bulunabilir olması, oradan elde edilen bilginin güvenirliğinini bir sorun olarak ortaya çıkarmaktadır.
Eğer internetin olanakları yalnızca iletişim için kullanılacaksa ve bu ortamdan gelen hiçbir bilgişe güvenilemeyecekse, böylesine bir veri yükünü bir sisteme yüklemeye ve böylesi bir sistmden bilgi kaynağı olarak yararlanmak için önemli bir zaman kaybını göze almaya gerek var mıdır? İnternette tıpla ilgili olarak yer alan bilgiler nasıl denetlenebilir? Bu bilgilere ulaşan ve profesyonel olmayan kişiler, şarlatanca bilgilerden nasıl korunabilir?

İLETİŞİM:
E-Mail: Yasemin.Oguz@pallas.dialup.ankara.edu.tr