ULAKBİM Süreli Yayınlar Koleksiyonu ve Koleksiyon Geliştirme Çalışmaları

Fatma BAŞAR* Ahmet E. AYDIN **

Özet
Bu çalışma, ULAKBİM 5000’i aşan süreli yayın dermesinin kullanım değerlendirmesinin nasıl yapıldığına değin bir ışık tutmaktadır. Süreli yayınların araştırma dünyasında önemi büyüktür. Son yıllarda artan süreli yayın maliyetleri kütüphane süreli yayın koleksiyonlarında delikler açılmasına yol açmıştır. Kullanılmayan süreli yayınların satın alınmasından dolayı doğan ek maliyetler, çekirdek koleksiyonun bozulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle süreli yayın koleksiyonlarının kullanım değerlendirmeleri yapılarak, başlık sayılarının belirli ve makul düzeylerde tutulması gerekmektedir.
ULAKBİM’de koleksiyon değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Günlük istatistiksel verilere dayanılarak yapılan çalışmaların yanısıra, kuramsal olarak bilinen ve bugüne değin kullanılan yöntemlerin de uygulanılmasına çalışılmaktadır. Alınan sonuçlar başlık sayısının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Bugüne değin saptanmış olan bazı gerçeklerin uygulanması için vakit henüz erken bulunmaktadır. Çünkü kullanım değerlendirmesi için sağlanması gereken veriler uzun zaman gereksinmektedir. Oysa ULAKBİM’in kuruluşunun 18 aylık bir geçmişi vardır. Bu çalışmamızda esas olarak kullanmış olduğumuz ve kullanacağımız yöntemler tanıtılmıştır.

(*) Fatma BAŞAR ULAKBİM Dokümantasyon Hizmetleri Müdürlüğü Süreli Yayınlar Bölümü Uzman Yardımcısı
(**) Ahmet E. AYDIN,ULAKBİM Dokümantasyon Hizmetleri Müdürlüğü Süreli Yayınlar Bölümü Uzmanı