Türkçe Tartışma Öbekleri (TTÖ) Yapılanması

Çalışma Kolu Raporu

Türkçe Tartışma Öbekleri (TTÖ) Yapılanması Çalışma Kolu Raporu

Sunum Planı

USENET (News)

USENET

USENET

USENET

TTÖ Gereksinimi

TTÖ Gereksinimi

TTÖ Sistemi Ne Sağlayacak?

TTÖ Sistemi Ne Sağlayacak?

Çalışmanın Ana Hedefleri

Kaydedilecek Bazı Aşamalar

PP Presentation

Olası Alt Kademe Öbekler

Olası Alt Kademe Öbekler

Olası Alt Kademe Öbekler

Olası Alt Kademe Öbekler

Öbek Yönetimi

PP Presentation