Basın Duyurusu
IV. "TÜRKİYE'DE İNTERNET Konferansı

13 - 15 Kasımda Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Salonlarında IV. "Türkiye'de İnternet" Konferansı yapıldı. Daha önce Bilkent, Yeditepe ve ODTÜ'de yapılan konferansın bu sene evsahipliğini İstanbul Teknik Üniversitesi, ana sponsorlugunu da SIEMENS/SIMKO yaptı. Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un açılışını yaptığı konferansta 7 paralel salonda toplam 30 oturum yapıldı. 14 Panel/Çalışma grubu, 15 eğitim semineri, 70 akademik bildiri sunuldu. Firmaların standlarının yanında 13 firma tanıtım sunumu vardı.

Konferansta en fazla rağbet gören konu E-Ticaret oldu: hukuki altyapıdan, teknik altyapıya, Türkiye'de yaşanan deneylerden, ne yapılması gerektiğine iliskin oturumlar ilgiyle izlendi.

Eğitim oturumlarında farklı görüşleri içeren bildiriler sunuldu. Aralarında temelde BDE'i sorgulayan görüşlerden, değişik teknolojik yaklaşımları, pratikte yaşananları anlatan bildiriler de vardı. TBV'nin Yeni Öğrenim Modeli ve Eğitimde Bilisim Teknolojileri Raporu paralelinde, BDE projesinin temeline donanım yazılım ve eğitim metodolojisi açısından bakmaya çalışan "Eğitimde Model Arayışları" çalışma grubu/paneli oldukça hararetli tartışmalara sahne oldu; görüşler arasında farklılıklar ortaya çıktı.

İnternet ve Hukuk oturumunda İnternet'de işlenen suçlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bildirisi ile "Telekom Hukuku ve Rekabet" başlıklı çalışma grubu ilgiyi çekti.

Sağlıkla ilgili 4 oturum vardı. Herkesin bundan sonra da ilgisini çekeceğini düşündüğümüz çalışma grubu/panel ise "İnternetin Toplumsal ve Bireysel Sağliğa Etkileri" konusuydu.

Geniş bir katılım olan Kütüphanecilere yönelik bir dizi oturumda elektronik kütüphaneler, otomasyon, çeşitli standartlar, kaynak paylaşımı ve web eğitimi konuşuldu. Kütüphanecilik çalışma grubunda, kütüphaneciliğin mesleki sorunları tartışıldı ve bilgi hizmetleri politikaları konuşuldu.

İnternet Konferanslarının önemli bir misyonu da İnternet için teknisyen yetiştirmektir. Bu amaçla 2 tane 3 saatlik kullanıcı eğitimi, kriptografi ve ağ güvenliği konularında 3'er saatlik eğitim, yoğun bir Linux ve Kütüphanecilere yönelik Web üretimi eğitimi yapıldı. Elektronik ticaretin teknik altyapısına yönelik kurslara talep yoğundu.

Konferansa kayıt olan herkese Linux/Turkuaz CD ve kıtabı dağıtıldı. Konferans öncesinde 2 günlük yoğun Linux eğitimine ek olarak konferans sırasında verilen linux ve İnternet servisleri yönetimi eğitimine talep yoğundu.

İnternet'de Türkçe yazışmanın sorunları, ve genelde Türkçe bilişimin sorunlarının tartışıldığı oturumda : TBV/TBD/TUSAD/TRUUG'un desteği ile yeni oluşan Türkçe Bilişim Grubu yapılması gerekenler konusunda konferans katılımcılarına bilgi verdi.

8 ülke dışından gelen araştırmacı ve bir o kadar Türkiye'den araştırmacı İnternet'in global görüntüsü ve teknolojik boyutlarını tartışan yer yer teknik bildiriler sundu.

Akademik ağ oturumunda mevcut ulaknet ağı ve üzerinde verilen/planlanan hizmetler irdelendi. Şubat 99'da Akademik hesaplama konusunda bir konferans yapılması kararlaştırıldı. Buna ek olarak üç büyük kentin dışında kalan üniversitelerimizde l bulunan yöneticilerle İnternetin alt yapısı ve etkin kullanımı konusunda çeşitli toplantılar yapılması fikri benimsendi. Bu oturumda, Üniversitelerin yapılan tüm akademik çalışmaları, İnternet üzerinden halka sunması ilkesi benimsendi. Bu kapsamda, master ve doktora çalışmalarının kurumsal webe yerleştirilmesinin, mezuniyet için şart sayılması gündeme geldi. YÖK'e bu yönde bir öneri götürülmesi kararlaştırıldı.

Bu konferansın önem verdiği konuların başında ise yeniden yapılanma geliyordu. Türkiye'de İnternetin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarını masaya yatırma, çeşitli taraflar arasında bir işbirliği ve koordinasyon ortamı yaratma, ve bir ortak vizyon yaratma çabası ile 3 oturumda, DNS, teknik boyutta örgütlenme ve Ulusal boyutta örgütlenme tartışıldı. Bu tartışmalarda servis sağlayıcıları, donanım ve yazılım grupları ve bilişim basınının köşe yazarları yoktu. DNS yönetimine yardımcı olacak en azından bir danışma kurulu veya hakemler kurulu oluşturulmasına karar verildi. Teknik örgütlenme oturumunda haber grupları, proxy, yönlendirme için ilgili teknik elamanlardan oluşacak çalıştayların kurulmasına karar verildi. Milletvekilleri Ali Talip Özdemir, ve Ilyas Yılmazyıldız'ın katıldığı, `Ulusal Boyutta Örgütlenme' de ise, Telekom'un özelleşmesi, rekabete açılması, ve İnternet için kurumsal yapılanma konuşuldu. "Türkiye Internet Kurumu" kurulması önerildi. Özerk, ve katılımcı mekanizmalarla, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de karar mekanizmasına ve finansmanına katıldığı bir yapılanma önerildi. Kurumsal yapılanma hayata geçinceye kadar, İnternet Üst Kurulunun görev yapması fikri benimsendi. TBMM Bilgi Teknolojileri grubuna sunulmak üzere; 1) İnternetin önünü açmak için, anayasa ve mevcut yasalarda yapılması gerekenlerin tespiti, 2) mevcut mevzuat icinde neler yapılabilir konusunun araştırılması için bir çalışma grubu kuruldu.

Konferansa 730 kişı kayıt oldu, firma sunumları davetlileri ile birlikte katılımcı sayısının 1200 civarında olduğu söylenebilir.

Kapanış oturumu olarak düzenlenen "Turkiye İnternetini Tartışıyor" adlı forumda, konfernasın değerlendirilmesi yapıldı ve izleyiciler Türkiye İnternetine genel bakışlarını dile getirdiler.

Gelin, beraberce, Türkiye İnternet kuralım, büyütelim.!

Mustafa Akgül
Yürütme Kurulu Adına


http://inet-tr.org.tr/