4. TÜRKiYE'DE iNTERNET KONFERANSI
13-15 KasIm 1998
Lütfi Kirdar Kongre Sarayi Istanbul
AKTiF KATILIM ÇAGRISI

Türkiye'de internet ile ilgili gruplarI biraraya getirerek internet'i tüm boyutlarIyla tanItmak, gelistirmek, tartIsmak, internet teknolojileri aracIlIgI ile toplumsal verimliligi artIrmak ve toplumun dikkatini olabildigince bu yöne çekmek amaçlarIyla, daha önce ilk üçü yapIlan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, egitim semineri verme ve tartIsma grubu/açIk oturum düzenleme seklinde aktif katIlIm davet edilmektedir. Konferans kayIt olan dinleyicilere açIktIr.

KonferansIn Ana KonularI

Konferans dili Türkçe'dir. Bununla birlikte, ayrI bir oturumda sunulmak üzere ingilizce bildiri basvurularI da kabul edilecektir. BasvurularI,
bildiri genis özetlerini ya da tam metinlerini ve calIsma grubu önerilerini asagIda tanImlanan sekilde 7 Ekim 1998'e kadar iletiniz.

Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa egitim seminerleri notlarI elektronik ortamda sunulacaktIr. Seçilmis bildiriler basIlacaktIr.

Yürütme Kurulu

M. Akgül, Bilkent S. Baydere, Yeditepe
M. U. Çaglayan, B. Ü. B. Cedetas, Prizmanet
Kemal CIlIz, B. Ü. Nüzhet Dalfes, iTÜ
D. Deren, Simko E. Derman, Ankara Ü.
T. Dengiz, UlastIrma B. K. Dogan, Simko
Gediz Ege, G TasarIm Orhan Gökçol, i. Ü.
B. Karasözen, ODTÜ M. Kavuncu, Simko
N. Kuleyin, Semor P. Kutnay, TBD
B. Morten, ITU F. S. Nebil, Alnet
Yasar Özden, ODTÜ Attila Özgit, ODTÜ
Müjgan San, DPT R. Sekerci, Avukat
A. Simsek, Koç Ü. E. Tekman, Ulakbim
T. Turgay, ATO T. Üney, TBV

Organizasyon Kurulu

E. Akata, TT R. Aktepe, TBD
M. A. Altaca , IDG E. Arkun, Bilkent
R. Arkut, Netas I. Aybay, DAÜ
Y. Atakan, Hürriyet A. Baykal, Dicle Ü.
M. Birsel, YeniYüzyIl S. Berköz, MSÜ
M. Çelebiler, Satkol A. Çiftçi, Wec-Net
V. Gazioglu, M. Demiralp, ITU
S. Demirel, SimNet F. EczacIbasI, TBV
H. Emiroglu, Comnet D. Erogul, TT
C. Ersoy, Bogaziçi U. E. EryIlmaz, Dominet
B. Envarli, TUBISAD Y. Gerek, Escortnet
O. Gözüm, Ere A. Güçlü, Milliyet
E. Harmanci, ITU Z. Ilden, Simko
Z. Incecik, Simko Ü. Karakas, Hacettepe
E. Karakaya, Adanet M. KIlIçaslan Microsoft
B. Kireç, Info S. Kural, IBM
O. Manas, BT/Haber S. Neftçi, Mugla Ü
S. Oguz, Milliyet A. Örs, Aktüel
B. Özden, SuperOnline O. Özcan YTÜ
E. Özkarahan, 9Eylül C. Özüdogru, Globalone
A. Öztürk, Ege M. Iyimen, Sun
A. SaatçI, Hacettepe Y. Komcez, BMD
S. Tandogan, Kilimnet Y. Tonta, Hacettepe U.
E. Töreci, Hacettepe M. Türksever, Ege U.
C. Ultav, Vestel F. Y. Vural, ODTÜ
N. YalabIk, ODTÜ Z. YakIn, ATT
R. YaykIn, interpro L. Yenel, Alcatel
A. Yürekli, Turk.Net    

Adresler:

bilgi@inet-tr.org.tr http://www.inet-tr.org.tr/
  
Ana sponsor: [Siemens]
  
Organizasyon: [Semor]
  
Mustafa Akgül
akgul@bilkent.edu.tr
Nüzhet Dalfes
dalfes@itu.edu.tr
Endüstri Mühendisligi Bölümü
Tel : (312) 290 1237
Rektörlük, Ayazaga Kampusu
Tel : (212) 285 3083
Bilkent, Ankara 06533
Faks : (312) 266 4126
iTÜ, istanbul 80626
Faks : (212) 285 6610