Gelin Türkiye Internetini Büyütelim

Mustafa Akgul
akgul@bilkent.edu.tr

Sayın Bakan, Sayın milletvekilleri, Sayın Rektör, Değerli konuklar, ve netdaşlarım,

"Türkiye'de İnternet" konferansımıza hoş geldiniz, bizi onurlandınız. Bu yıl 4. yaptığımız bu konferanslarda, İnterneti yaymak, Türkiye İnternetini büyütmek, İnternet kamuoyu olarak fikir ve deneyim aktarmak, sorunlarımızı çozmek konusunda adımlar atmak, bu yolla toplumsal fayda üretmeyi amaçlıyoruz.

İnternet, sanayi toplumundan bilişim toplumuna geçişin habercisi, taşıyıcısı, bir ön modelidir. İnternet bilimsel ve teknolojik gelişmenin önemli bir etmeni, taşıyıcısı, kendisi sürekli değişen, bilgi teknolojilerini değiştiren, giderek toplumu ve yaşamın tüm boyutlarını değişime zorlıyan bir teknolojiler kümesidir. İnternet'de geç kalmak, telafisi mümkün olmıyan sonuçlar doğurabilir; İnternet en basitinden çağdaş matbaadır.

Dünyanın pek çok ülkesinde İnternet, ulusal bir plan kapsamında stratejik bir konu olarak ele alınmış, eylem planları yapılmış, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri beraberinde bunları hayata geçirme çabasında epey yol alınmıştır.

Dünya İnternetinde 40 milyon civarında bilgisayar, 150-200 milyon kullanıcı, 3.5 milyon web, 2 milyon kurum, 30 bin haber grubu, 70 bin posta listesi, 25 bin sohbet kanalı vardır.

Türkiye'de ise 40 bin civarında, bilgisayar, 10 bin civarinda kurum, 5 bin civarinda web, 300 bin kullanıcı var. Türkiye'deki toplam internet bağlı bilgisayar sayışı, Indiana eyaleti k12 (ilk-orta-lise) okullarındaki bilgisayar sayısından az.

Türkiye İnterneti 6. yaşını doldurmak üzeredir. Bu 6 yıl çok sancılı olmuştur. Son yıllara kadar, Ulusal sahiplenme kaygısı ve çabası olmamıştır. İnternet'le ilgili taraflar kısa vadeli bakışla, bir işbirliği çabasına girememişler, ve sonucunda ulus olarak ortak aklımızı oluşturamış durumdayız.

Türkiye İnternetdeki gelişmelerin çok dışinda değil ama takipte zorlanıyoruz; treni kaçirmadık henüz ama farkı kapatamıyoruz.

Çok ciddi boyutlarda insan gücü açığımız var. Üniversitelerimiz, değişen eğilimleri gözönüne alıp, programlarında değişiklik yapacak esnekliğe sahip değil.

İnternete ulus olarak yatırım yapmıyoruz. İnternet konusunda master planımız, eylem planımız olmadığı gibi, deneysel projelerimiz bile yok. Gelişmis üniversitelerimizde bile bu konularda çalışan bir avuç insanımız var.

Üniversitelerimizi bile İnternet'e tamamen taşıyamadık. Üniversiteler için ulusal bilgisayarlaşma hedefleri ve planlarımız yok.

Alan adını alan 80 k12 okulumuz, ve 400'e yakın bilgisayar var. Kurumsal kimliği ile ınternete bağlı devlet k12 okulu ben bilmiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız henüz kendini İnternete bağlıyamadı. Okulların bilgisayarlaşması ve İnternetli eğitim konusunda ulusal hiç bir döküman üretemedik, üzerinde anlaşilan hiç bir model yok; ve kayda değer deneysel boyutta bile hiç bir proje yok.

Son zamanlarda, TUENA, Internet Üst Kurulu, Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu, KamuNet Ust kurulu, TOBB Sektör kurulu, ve TBMM Bilgi Teknolojileri grubu olumlu gelişmelerdir.

Kamu'da bazı adacıklarda İnternet var. KamuNet projesinin getirdiği umut ve ivmeye rağmen ataleti aşamıyoruz; en başta kamunet'in kaynağı yok. KamuNet üst kurulu meseleye henüz sahip çıkamadı. KamuNet'i tasarruf tedbirlerinden bile kurtaramadık.

Içerik konusunda kımıldanmalar var, ama weblerin büyük çoğunluğu broşur webi. İnternet bir ış ortamından çok, bir statü sembolü görüntüsü veriyor pek çok kurumda. Bilişim sektörüne yönelik reklamlarda web ve e-posta adreslerinin konmaması, sektörün ne kadar ınternet kullandığının bir göstergesi. İnterneti henüz üretim için yeterince kullanmaya başliyamadık. Bazılarımız, Türkiye İnternetini ABD'de geliştirme peşinde.

Türk Telekom'un yeterince yatırım yapamaması, ağır bürokratik yapısı, İnternet konusundaki deneyimsizliğı, zikzakları, hatalı kararları ile İnterneti engellediği görüntüsü oluşmuştur.

Türk Telekom son bir yılda, SDH, TDM, ISDN, 800 hatlar için yatırım yapmış, TTNeT ihalesini gerçekleştirmiştir. TT'nin İnternet ve PSTN için yatırım yapması gerekir. Şayet TT, bir A.Ş. olarak görülüyorsa, kendi kazandığı para ile, karlı gördüğü yatırımları yapabilmelidir. Şayet TT bir KIT olarak görülüyorsa, Türkiyenin geleçeği için stratejik konumda olan İletişim ve İnternet altyapısı için yatırım yapılmalıdir. Kaldıki internet hizmeti temel bir kamu hizmeti olmaktadır.

TTNet projesinin hızla hayata geçmesi, ve oluşan ağın ticari olarak modern yöntemlerle işletilmesi, ve ağın yönetiminin profesyonel ekiplerce yapılması gerekir. Bu Türkiye ınterneti için, KamuNet, okulnet, sağlık net vs için çok önemlidir. İyi yönetilen, fiyatları makul bir TTNet, Ulusal bir omurga olma şansına sahiptir. TT, Evrensel hizmet ilkesinden vazgeçmeden, diğer ISS'lerle rakip değil, iş ortağı olarak çalışmalı, ama İnternet sektöründe haksız rekabete meydan vermemelidir. TT'ninde daha açık, katılımcı olması gerekir; bu en azından İnternet konusunda olmak zorunda. Temennimiz, Turnet faciasında yapılan hataların TTnet'de tekrarlanmamasıdır.

Teknolojik gelişmeler İnternetin yayılması ıcın yeni olanaklar sunmaktadır. Kablo TV üzerinden erişim, kablosuz erişim, xDSL, Internet TV ve Direct Pc şu anda gündende olanları. Bunları bir an önce hayata geçirmeliyiz. İnternet Üst Kurulu, diyalog ve hös görü ortamında, bir çözüm üretme mekanizması, bir hakem kurulu olarak da çalışabilir. Ulaştırma Bakanlığının önderliği bu anlamda çok önemlidir.

İnternetin öne çıkardığı bir kaç kavram: saydamlık, katılımcılık ve sivil toplum örgütleridir. Saydamlık ve katılımcılık, zaten İnternetsiz hayata geçmesi zor kavramlar.

Gelin, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri olarak, taşın altına elimizi koyarak, kaynak ve emek vererek, karar mekanizmasına ortak olarak, saydam ve katılımcı mekanizmalarla bir araya gelelim, diyalog ve hoşgörü içinde beraberce çalışalım, Türkiye İnternetinin önünü açalım.

TUENA, ETKK, Internet Üst Kurulu, TBMM Bilgi Teknolojileri Grubu, TOBB Sektör Kurulu, ve KamuNet'i uyum içinde beraberce yaşatalım, her birine iş yapma sansı ve desteği verelim. Aralarında organik bağlar kuralım. Bu yapıyı olduğu gibi tutmak zorunda değiliz, ama birbirini dengeleyen mekanizmalar kuralım.

Bu grupların çalışmalarından katılımcı bir şekilde bir eylem planı oluşturalım, beraberce hayat geçirelim.

Gelin İnterneti bir toplumsal denetim mekanizması, bir hesap verme, bir hesap sorma, bilgilendirme aracı olarak kullanalım. İhaleleri, şartname hazırlığından itibaren İnternete taşıyalım. Servet beyannamelerini, özgeçmişleri, büyük kredilileri, yüzsüzleri, kamuyu ilgilendiren kilit faaliyetleri toplumun bilgisine ve denetimine sunalım.

Gelin bu konferansta sorunlarımızı ve çözüm yollarını beraberce arayalım. Gelin bu konferansı bir Internet Şenliğine dönüştürelim.

Gelin Türkiye İnternetini beraberce kuralım, büyütelim.

http://inet-tr.org.tr/inetconf4/inet98-akgul.html