4. Türkiye'de Internet Konferansı
KATILIMCI ÖN KAYIT FORMU

Kayıt ücretlerinizi Garanti Bankası Yenişehir Ankara Şb. 620 29 26-9 nolu hesaba Semor A.Ş. adına yatırabilirsiniz.

Kesin kayıt yapılabilmesi için aşağıda belitilen seçeneklere uygun olarak yatırmış olduğunuz ücretin alındı makbuzunun Semor A.Ş. adresine ya da (312) 417 55 97 nolu faksına göndermeniz gerekmektedir.


Konferans Merkezinde de kayit olabilirsiniz.


Konferans Kayıt Ücretleri

Tam KatılımGünlük Katılım
Öğrenci Katılımları 3.000.000 TL1.000.000 TL
Diğer Katılımlar 6.000.000 TL 2.000.000 TL
Tam katılım ücretine kongre çantası, CD ve dokumanlar dahildir
Katılımcı
Adı : Soyadı :
Unvanı : Kurum :
Tel : Fax :
Email :
Fatura
Adresi :
V. Dairesi :
V. No :