İnternet Aracılığıyla Uzaktan Öğretim Modeli

* Ali YAZICI, ** İrfan ALTAŞ


Bu bildiride, Türk üniversitelerinin yüksek öğrenime daha fazla öğrenci alabilmesi için elektronik haberleşme ortaımdan yaralanan bir uzaktan öğretim modeli sunulacaktır. Model için Avustralyanın Charles Sturt Üniversitesinde başarıyla uygulanmakta olan eğitim sistemi temel alınmıstır. Bu bildiride "web" e dayalı uzaktan öğretim sistemlerinde ders meteryalleri geliştirme, haberleşme teknolojisinin kullanılması gibi bazı konularda ele alınmıştır.
*   Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
** Charles Sturt Üniversitesi İnformasyon Bölümü