Girişimcilik Sanal Eğitimi

* Betül İĞDELİGÜVENÇ


Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere, internet üzerinden, girişimcilik ve iş kurma süreçleri eğitimlerinin verileceği "Sanal Girişimcilik Eğitimi" projesi, KOSGEB Bilgi Sistemleri ve Elektronik Ticaret Bölümü Uzmanı Betül İĞDELİGÜVENÇ ve Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü Uzmanı Ayşe ÖNER tarafından sunulacaktır.

1990’lı yılların en önemli teması haline gelen girişimcilik, ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik programlar hız kazanmaktadır.

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Enstitüsü'nün, ülke ekonomisinin güçlenmesi ve ülkede refah düzeyinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerinin, internet ortamının sağladığı, zaman ve mekan uyumu özelliğinden de yararlanarak Türkiye geneline yaygın olarak verilmesi amaçlanmaktadır.

Girişimcilik, pazardaki fırsatların iş fikrine dönüştürüldüğü , kaynakların ve girdilerin kullanılarak yeni işlerin yaratıldığı dinamik bir süreçtir. Sanal Girişimcilik Eğitim Programı, pazardaki fırsatları tespit ederek iş fikrini belirlemiş girişimci adayının, kaynaklarını ve girdilerini kullanarak işini kuracağı ve ayakları üzerinde durabileceği zamana kadar geçen süreci kapsayan bir programdır. Bu süreç, adım adım neler yapılması gerektiğinin öğretildiği ve yapılabilirlik raporu , iş planı gibi bir işin kurulabilmesi için gerekli temel çalışmaların yaptırılıp, dokümanlarının hazırlatıldığı çalışmalardan oluşur.

Programı oluşturacak ana konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir:

Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri

Yapılabilirlik Raporu Hazırlama

İş Planı Hazırlama

Pazarlama Planı

Finans Sistemleri

Şirket Türleri

Program İnternet üzerinden bir Uzaktan Eğitim Paket yazılımı kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu eğitim paketi ile, eğitim duyurularının yapılması, programa katılmak isteyenlere, iş fikirlerinin değerlendirildiği ve girişimcilik potansiyelinin belirlendiği girişimcilik anketinin uygulanması, anket sonucu olumlu çıkan adayların kayıtlarının yapılması, katılımcı profilinin oluşturulması ve izlenmesi, derslerin internet üzerinden verilmesi, Eğitmen ve katılımcılar arasında tartışma forumunun ve chat oturumlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.


*  KOSGEB Girişimcilik Enstitüsü