Internet ve Sivil Toplum Kuruluslari

* M. Hakan Çetiner,** Çiğdem Gencel


tam metin (.doc)

Küresel Bilgi Ağı, bilinen adıyla Internet, dünya ülkelerinin %98 'ini birbirine bağlamakta ve bu sayede insanların doğrudan bilgiyi paylaşmalarına olanak sağlamaktadır.

  Son 20 yıldır, küreselleşmenin getirdiği birtakım sorunların çözülmesinde Sivil Toplum Örgütleri önemli bir rol üstlenmiştir. Bu örgütler araştırma ve bilişim çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürebilmek için uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenmektedirler.

 Ülkemizde 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanmış olan deprem felaketi ile Sivil Toplum Örgütleri'ne duyulan ihtiyaç açıkça ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütleri'nin birbirleriyle iletişimini ve bilgi alışverişlerini geliştirmek, yerel ve bölgesel diğer kurumlarla olan bağlantılarını sağlamak ve bu çerçevede elde edilen bilgileri küresel düzeyde sunabilmek için bir elektronik bilişim ağı kurulmalıdır.

 Bu çalışmada, Internet'in özellikle bir doğal felaket durumunda geleneksel iletişim araçları kadar ve hatta daha fazla önem kazandığından yola çıkarak bilgi teknolojisine dayanan bir elektronik bilişim ağının kurulması ile ilgili bir proje yönelik önerilerde bulunulacaktır. Gerçekleştirilmesi önerilen proje şu konuları içerecektir:

? Ülkedeki tüm Sivil Toplum Örgütleri'nin gerekli teknik altyapıya sahip olması,
? Kullanılacak personelin bilişim teknolojisi konusunda uzman bir kadro tarafından eğitilmesi,
? İletişim, bilgi ve değişim platformu kurulması ve bu sayede:

- Dokümanların elektronik olarak deponlanması ve Web üzerinden sunumu,
- İletişim sistemlerinin (haber grupları, tartışma forumları, sanal sohbet odaları vb.) kullanımı,
- Web üzerinden bağış yapma, iş bulma, proje teklifi verme gibi imkanlar tanıyan arabirimleri kontrol edebilecek diğer araçların kullanımı gerçekleştirilebilecektir.

Bu bağlamda, kamuoyunda gündeme gelen "sivil insiyatif" unsurunun gelişmesinde öncü bir nitelik taşıyan Web sayfaları da değerlendirilecektir. 


* End. Müh.  ** Y. Çevre Müh.