Java ile Programlama

* Murat YILMAZ


Java Dersi Kapsamı:

WWW'e giris

Basit Java programlari

Java programlarinin iki temel yapisi : appletler ve konsol uygulamalari

Basit Veri Türleri, Degiskenler Ve Atama

Ifadeleri, Basit Girdi/çikti Deyimleri
Karar Verme Yapilari (If'li Ifadeler)
If deyiminin tanimi, isleyisi

Basit ve karmasik mantiksal ifadelerin yapisi

Öbek ifadeler

Iç içe ifadeler

Döngü Yapilari (While, For, Do/While)
While deyimi

Kosul-kontrollü döngü yapilari

Sayaç-kontrollü döngü yapilari

For ve do/while döngüleri

Iç içe döngü yapisi

Siniflar Ve Metotlar
Sinif (Class) ve metot (method) kavramlari

Metotlarin çagirilmasi

Parametre geçirme yöntemleri

Dizinler
Dizin yapisi ve Java'da tanimi
Dizin elemanlarina erisim

Dizinler üzerinde basit tarama ve siralama algoritmalari

Karakter Dizileri

String ve StringBuffer siniflari
Nesneye Dayali Programlama
Nesneler ve siniflar

Yeni siniflarin varolan siniflardan yaratilmasi

Kalitim (inheritance) mekanizmasi

Üstsinif (superclass) ve altsinif (subclass) kavramlari

Sirasal Erisimli Kütüklerle Girdi/çikti
Java'nin akis sinifinin (stream class) tanitimi
Grafiksel Iletisim Yöntemleri
Olaya dayali (event-driven) programlama
Geometrik sekillerin çizimi
Etiket (label) ve dügme (button) gibi grafiksel araçlarin kullanimi ile veri girisi

* Gantek Ankara