İnternet Ağı Yönetimi,  Bileşenleri ve Önemi

* Nur Zincir HEYWOOD


Internet ile beraber toplumların iletişim yapısı büyük bir değişikliğe uğramıştır. İletişim ve haberleşme yüzyıllar önce başlayan posta sisteminden günümüz Internet’ine kadar büyük bir yolculuk geçirmiştir ve bu yolculuk hala devam etmektedir. Bu büyük yolculuk ve değişimin ana kaynağı Internet’tir. Internet, iki güçlü müttefik olan, bilişim ve iletişimi, öne sürmektedir. Telefon şebekeleri ya da radyo ağı gibi tek bir hizmet için işletilen iletişim ağları yerine, Internet bilişimin gücünü kullanarak tek bir iletişim ağını birçok uygulama için kullanmaktadır. Bu sistem aynı anda mesajlaşma, genel yayınlama, ses ve video, gerçek zamanlı paylaşım ve daha birçok uzlaşma gerektiren uygulamayı desteklemektedir. İletişim ve bilişimin bu birlikteliği, iletişim dünyasında büyük bir değişime neden olmuştur ve bu kapsamda farklı iletişim hizmet sektörleri arasındaki sınırlar giderek belirginliğini yitirmeye başlamıştır.
 Benzer bir şekilde bu birliktelik; bilişim dünyasına da değişiklikler getirmiştir. Genelde veri işleme cihazı olarak kabul edilen bilgisayar, yerini sayısal asistanlara, Web TV’lere, ağ kamerlarına ve iletişim yeteneklerini kullanan diğer aygıtlara bırakmıştır. Bu gelişmeleri nasıl tanımlarsak tanımlayalım, karşı çıkamayacağımız tek bir konu vardır ki; o da iletişim ve bilişim endüstrisindeki büyük gelişme ve değişimdir. Bu değişimin en büyük itici gücü Internet bilgisayar ağı ve onunla berber gelen Intranet, elektronik ticaret, Internet servis sağlayıcı gibi yeni oluşumlardır. Bu da bize gelecekte, iletişim ve haberleşmenin giderek daha büyük bir hızla bilgisayar ağları üzerine kayacağını göstermektedir. Elektronik ticaret gibi gerçek zamanda yapılan ve para transferinin söz konusu olduğu işlerde; performansın, doğruluğun ve güvenliğin en üst düzeyde olması gerekir. Bu nedenle, bu tip uygulamaların yapılacağı Internet bağlantısı olan Intranet’lerin olduğu her kuruluşta konunun yani bilgisayar ağı yönetiminin öneminin en iyi şekilde anlaşılması ve kolay, hızlı, uygulanabilir olması gerekmektedir.
 Bunu sağlayabilmek için bilgisayar ağı yönetimi konusunun bileşenlerinin ve öneminin çok iyi anlaşılması gereklidir. Bilgisayar ağı yönetimi konusu, en genel biçimiyle; ağ mimarisi, performans yönetimi, hata yönetimi, kurulum yönetimi, kullanıcı hizmetleri yönetimi, güvenlik yönetimi gibi bir bilgisayar ağını en etkin biçimde işletebilmek için gereken temel alanları içermektedir. Ayrıca, bilgisayar ağı hizmetlerinin kalitesi, kriptografi, sanal özel ağlar (virtual private networks), Internet hizmetleri mühendislik ve işletme stratejileri ile Internet ve toplum politikaları gibi konular da herhangi bir bilgisayar ağının yönetimini etkileyen faktörleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada; bu konular daha detaylı bir biçimde incelenmekte ve  ülkemizde de gerek akademik gerekse sanayi sektörlerinin bu gelişmelerin dışında ya da gerisinde kalmamaları için neler yapılması gerektiğine ilişkin önerilerde bulunulmaktadır.
*  Bilgisayar Mühendisliği, Ege Üniversitesi, Bornova