"Gözetim Toplumu" ve İnternet

* Veysel BOZKURT

Genelde enformasyon teknolojilerinin (daha özelde İnternet in) gelişim sürecine ilişkin iki farklı yaklaşımdan bahsedilebilir.

Bunlardan birincisi, geleneksel ilerlemeci mantık içerisinde yer almaktadır. Buna göre, teknoloji, giderek artan bir biçimde insanlığın daha çok özgürleşmesine  yol açacaktır. Özellikle İnternet gibi enformasyon teknolojileri, bir taraftan küçük grupların seslerini global düzeyde duyurmalarına yardımcı olurken, diğer taraftan da yaşanan enformasyon devrimi sayesinde yöneticilerini daha kolay denetleme imkanına kavuşacaklardır. Dolayısıyla gelecekte ortaya daha demokratik  ve özgür  bir toplum çıkacaktır.

Diğer taraftan özellikle post-modern sosyal teoriden esinlenen bir başka yaklaşıma göre ise, İnternet gibi enformasyon teknolojileri, gücü  ellerinde bulunduranların yukarıdan aşağıya doğru toplumsal denetimlerini artırabilir. Yani ortaya demokratik bir toplum yerine gözetim toplumu  denilen farklı bir oluşum çıkabilir.

Önerilen tebliğde bu iki farklı yaklaşım, İnternet bağlamında sorgulanacaktır. Bizim iddiamız ya o, ya o  şeklinde total bir dönüşümün beklenilmesi yerine, bu süreçlerin birlikte işleyeceğine ve ortaya yeni oluşumların çıkabileceğine ilişkindir.*  Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi