V. Türkiye'de Internet Konferansı

"Deprem, Bilgi Gereksinimi ve Internet" Çalışma Grubu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Salonları - Büyük Salon
20 Kasım 1999
Saat:14:00 - 16:00
 

"17 Ağustos Depreminin Öğrettikleri : Bilgiye Gereksinim"

Oturum Yöneticisi : Erdoğan YILMAZ
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

Konuşmacılar 
AKUT
 • Nahit ÇİĞİT
 • Özgür Kocaeli Gazetesi
  İzmit Kent Kurultayı
 • Cüneyt YILMAZ
 • ULAKBİM
  FiRes

  Konu
  Bu çalışma grubu oturumunda, ulusal çapta acil eylem gerektiren felaketlerde bilginin yaşamsal bir gereksinim olduğu ve bilginin üretiminden kullanımına geçen süreç, 17 Ağustos depremi özelinde yapılan çalışmalar konu alınarak tartışılacaktır. Diğer yandan konuşmacılar, benzer durumlarda ulusal çapta faydalanılabilecek  veri tabanları üzerine görüşlerini aktaracaklardır.