Egitim Turkiye Internet Paneli, Pazar 21 Kasim, Mavi  Salon , 9.30-11.00

Bu oturumda egitimde degisen paradigmalar, ve bu degisimin tetikleyicisi olarak Internet tartisilacaktir.

Yoneteci: Haluk Bingol
Katilimcilar: