Eğitim II (20 Kasım 1999 Cumartesi, Mavi Salon)
Yonetici: S. Sadi Seferoglu , Hacetetepe U.
Saat

09.30


Web Tabanlı Eğitim Materyali İçerisinde İnternet Üzerinden Görüntü Aktarımı

Yasemin YİĞİT
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
gulbahar@metu.edu.tr
M.Yaşar ÖZDEN
Orta Doğu Teknik Ünivesitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
myozden@tutor.fedu.metu.edu.tr


09.50

Bilgisayarin Egitimde Kullanilmasi

Selami Yilmazcoban* Fehmi Damkaci**

10.10

İnternet Üzerinden Yer-Zaman Bağımsız Eğitim'de Çoklu-Ortam Uygulamalarının Kullanımı
M. Hakan ÇETİNER, Çiğdem GENCEL, Y. Murat ERTEN

ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri ABD
hakan@ii.metu.edu.tr, cgencel@ii.metu.edu.tr, erten@ii.metu.edu.tr

10.30

Eğitim ve Öğretimde Uzaktan Erişim

Leyla Yekdane TOKMAN
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
lytokman@anadolu.edu.tr

Eğitim III
Yonetici: Omer Benli, Bilkent U.


11.20

Fen Öğretim Metodları Dersinde Telekomünikasyon Teknolojileri Kullanımının
Öğrencilerin Bilgisayarlara ve Elektronik İletişime Karşı Eğilimlerine Etkileri

Gülşen BAĞCI KILIÇ
Indiana Üniversitesi
gkilic@indiana.edu

11.40

İnternet Üzerinden Eğitimsel Amaçlı Olarak Hazırlanmış Web Sitelerinin Yönetimi

Murat YILMAZ
Gantek Ankara
murat@ankara.gantek.com.tr

12.00

 


Girişimcilik Sanal Eğitimi

Ayse Oner ve Betül İĞDELİGÜVENÇ
GOSGEB Girişimcilik Enstitüsü
betul@kosgeb.gov.tr


12.20

Bilişim Çağında Asenkron Eğitim Ağlarının Konumu

Seren BAŞARAN

sbasaran@ii.metu.edu.tr
Bengisu Tulu bengisu@euclid.ii.metu.edu.tr