Türkiye İnternet'inden Görüntüler (20 Kasım Cumartesi, Mor Salon)
Yonetici: Dogan Kokdemir, Baskent U.

Saat
Belediyelerin İnternetleşmesi

Burak GÜNAL
Karaman Ltd. Şti.
bgunal@bigfoot.com
  BelgeNet
Levent Pirler, piler@tr-net.net.tr
http://www.belgenet.com/


Siyasi Partilerin İnternetleşmesi

Burak GÜNAL
Karaman Ltd.Şti.
bgunal@bigfoot.com


Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün İntranet ve Bilgisayar Destekli Sistemleri

Mehmet ÇAĞLAR
Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri
mcaglar@meteor.gov.tr


Bilgiye Ulaşmanın ve Onu Kullanmanın Vazgeçilmez Ağırlığı: Internet

Doğan KÖKDEMİR
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
kokdemir@baskent.edu.tr