TIP Oturumlari (21 Kasım 1999 Pazar, Mor Salon)
Internet ve Tip Oturumlari

  Konu Konuşmacılar Oturum Başkanları
9.00 İnternette etkileşimli eğitim araçları kullanımı

Sağlık hizmetlerinde bilişim teknolojileri kullanımının standart boyutu

Tıp Bilişimi Eğitimi

Tanju Aktuğ

E.Nadir Eryılmaz

Osman Saka

Halim Soncul,

Tayfun Enünlü

10.30 Sürekli Tıp Eğitimi

"Size Taşındık"
İstanbul Tabip Odası İnternet Deneyimi

İnternette Medline Kullanımı

İskender Sayek, Tufan Kaan

Dr.Nihal Dizdar, Dr.Serhad Kangöz, Dr.Tarık Gürtunca, Dr.Nedim Şendağ, Dr.Rıfat Yücel

Ebru Soyuyüce-Ulakbim

Mehmet T.Kitapçı

Mehmet Beyazova

    Yemek arası
 
14.00 İnternette medikal belge sağlama

Birinci basamak hekimlikte internet erişimli eğitim

Web üzerinden maliyet temelli tanıya yönelik tıp eğitimi uygulaması

DICOM standardindaki tIbbi goruntuleri gosteren ve analiz eden bir yazilim

İskender Sayek, Tufan Kaan

M.T.Kitapçı, E.Soysal, T.Çalıkoğlu U.Beyazova, O.Söylemezoğlu

Ergin Soysal, Tamer Çalıkoğlu

Eray Ozkural, Umut Topkara, A. Enis Cetin
Bilkent Universitesi

Hamdi Akan

Sabri Kemahlı