5. TÜRKİYE'DE İNTERNET KONFERANSI
19-21 Kasım 1999
Ankara Üniversitesi Ankara
AKTİF KATILIM ÇAĞRISI

Türkiye'de İnternet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, daha önce ilk dördü yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyecilere açıktır.

Konferansın Ana Konuları

Konferans dili Türkçe'dir. Bununla birlikte, ayrı bir oturumda sunulmak üzere İngilizce bildiri başvuruları da kabul edilecektir. Başvuruları, bildiri özetlerini ve önerilerinizi 15 Eylül 1999, tam metin bildirileri ve calışma grubu önerilerini aşağıda tanımlanan şekilde 15 Ekim 1999'e kadar iletiniz.

Klasik bildiri : Bilimsel yazım kuralları çerçevesinde yazılmış geniş özet ya da tam bildiri metni, en fazla sekiz A4 sayfa. Birinci sayfada em kimlik bilgisi (yazar adı, çalıştığı kuruluş, telefon, faks ve elektronik posta adresleri) bulunmalıdır. Metnin düzenlemeye ve İnternet üzerinde konmaya uygun elektronik kopyası, html, doc, TeX dosyaları tercih edilir.

Elektronik bildiri: Herhangi bir İnternet yazılım aracı ile okunabilecek, gösterilebilecek ya da dinlenebilecek çokluortam bildiri. Sınırsız form ve boyut. Başında kimlik bilgisi.

Eğitim semineri önerisi : Başlık, süre, azami katılımcı sayısı, anlatılacak konuların azami bir A4 sayfasına sığacak tanımı, eğitimin verilme şekli, donanım ve yazılım gereksinimleri, önerenin kimlik bilgisi.

Tartışma grubu/açık oturum önerisi : Başlık, süre, beklenen katılımcı sayısı, tartışılacak konuların tanımı, önerenin kimlik bilgisi.

Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır.

Yürütme Kurulu

H. Akan, Ankara Ü.
M. Akgül, Bilkent
I. Apaydın, TBD
M. U. Çağlayan, B. Ü. 
N. Dizdar, İst Tabib O
B. Cedetaş, Prizmanet 
N. Dalfes, İTÜ 
E. Derman,  Ankara Ü.
T. Dengiz, Ulaştırma B.
O. Gökçol, Bahcesehir Ü. 
B. Karasözen, ODTÜ
E. Karakaya, Adanet 
M. Kitapçı, Gazi Ü.
M. E. Küçük, Hacettepe
H. Küçükaras, Bilmek
Y. Özden, ODTÜ 
A. Özgit, ODTÜ 
M. Şan, DPT 
H. Soncul, Gazi Ü. 
E. Yılmaz,  Ulakbim
M. Tiftikçi, Yargıtay 
O. Tanındı, İstanbul Ü.
T. Turgay, A. Onkoloji H.
T. Üney, TBV

Organizasyon Kurulu

E. Akata, Başarı E.
Z. Aktaş, TBMM
E. Arkun, Bilkent
R. Arkut, Alcatel 
Ş. Artan, ZDNet
N. Atabarut, RumeliNet
Y. Atakan,  Star
S. Ayan, Milliyet
I. Aybay, DAÜ 
S. Aytaç, İYTE
S. Baydere, Yeditepe Ü.
A. Baykal, Dicle Ü.l
M. Birsel, NTV
S. Berköz, MSÜ
M. Çelebiler, Satkol
A. Çiftçi, Wec-Net
K. Cılız,  B. Ü. 
M. Demiralp, İTÜ
S. Demirel,  SimNet
F. Eczacıbaşı, TBV 
G. Ege,  G Tasarım 
H. Emiroğlu, Comnet
C. Ersoy,  Boğaziçi Ü.
B. Envarlı, TÜBISAD 
Y. Gerek,  FİT
O. Gözüm, Ere
S. Gözüm, Netaş
A. Güçlü,  Milliyet 
Z. Incecik, Siemens
M. İyiman,  Sun 
Ü. Karakaş, Hacettepe
M. Kılıçaslan, Microsoft 
C. Kıvırcık, Infoweek
H. Kızıltay, IBM 
N. Kuleyin, TBD
O. Manas, BT/Haber 
T. Mergen, Bilkom
M. Nalbantoğlu, Compaq 
S. Neftçi,  Muğla 
Ö. Olcay,  TT
A. Özal, HP
S. Unsal, SuperOnline 
O. Özcan YTÜ
A. Öztürk,  Ege Ü. 
C. Özüdoğru, Globalone
A. Saatçı, Hacettepe
T. Sırt, Pcweek
C. Soysal, Vestelnet
A. Şimşek, Koç Ü.
Y. Komcez, BMD 
S. Tandoğan, Kilimnet
M. Tanık, Intel
Y. Tonta, Hacettepe
E. Töreci,  Hacettepe 
M. Türksever, Ege Ü.
F. Y. Vural, ODTÜ
N. Yalabık,  ODTÜ 
R. Yaykın,  İnterpro 
L. Yener,  Alcatel
A. Yürekli,  Turk.Net


Her türlü iletişim için : bilgi@inet-tr.org.tr
http://inet-tr.org.tr/

Mustafa Akgül  	        	Ethem Derman 
akgul@bilkent.edu.tr              derman@ankara.edu.tr
Tel : (312) 290 1237     			Tel : (312) 212 1023 
Faks : (312) 266 4126              Faks : (312) 215 3465 
Endüstri Mühendisliği Bölümü   Ankara Ü. Rektörlük, BIM  
Bilkent, Ankara 06533         Tandoğan, Ankara 06100