Günümüzde Internet ve Bilgi Güvenliği:Dr. Süleyman Kondakçı
Bilgi Güvenliği Danışmanı

İçerik:

1) Güvenlik Tehditleri
2) Bilgi Güvenliğinde varılmak istenen hedefler
3) Güvenlik servisleri
4) Internet yapısı ile değişen iletişim ve güvenlik teknolojileri:
    - IPSec (Güvenilir IP protokolü)
    - VPN (Sanal Yerel Ağlar)
    - PKI (Açık Anahtar Altyapısı)
5) Kriptoloji ve Sayısal İmzalama Sistemleri
5) Riskler ve Aktif Korunma Modelleri