Paper 22

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (21) overview next (23)

22 - TitleMEB Eğitek Bilgiye Erişim Merkezi
AuthorsMehmet Emin Küçük, Hacettepe Üniversitesi
Aynur Uzer, MEB Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğü
PC MemberYes
Contact personMehmet Emin Küçük, mkucuk@hacettepe.edu.tr, 0312 297 82 00
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
13. Kutuphanecilik, elektronik kutuphaneler, enformasyon kaynaklari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsEğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde bulunan farklı formatlardaki bilgi kaynakları, değişen kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda yeniden düzenlenerek, kullanıcıya modern bilgi hizmetleri sunmak üzere Bilgiye Erişim Merkezi (BEM) kurulmuştur.
BEM, bilgiye erişmek isteyen herkese kitap dergi, fotoğraf, video-kaset, ses kaseti, film, saydam, CD, CD-ROM, VCD, DVD gibi bilgi kaynaklarına hem merkezden hem de Internet erişim olanağı vermektedir.
10 Temmuz 2001'de kullanıcıların hizmetine açılan BEM, eğitim kurumlarının, eğitimcilerin ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları eğitim materyaline erişme olanağı verdiği gibi kendi materyalini üretecek öğrenci ve öğretmene de zengin içerik ve materyal desteği sağlayacaktır. Üretilen bu materyal başka eğitimciler tarafından kullanılacak, bir bilgi ve öğretim materyali havuzu oluşturulacaktır.
Kurum bünyesinde yer alan 40.000 fotoğraf, 2.500 film ve 1.300 video programı, 150 ses kasetinin sayısallaştırılmasını içeren sayısal kütüphane projelerinin tamamlanmasından sonra bu materyallere de BEM aracılığıyla erişmek olanaklı olacaktır.
Bildiri ile, bu projenin gerçekleştirilme sürecine değinilecek ve sayısal fotoğraf arşivi ile MEB'in diğer görsel-işitsel materyal arşivinin sayısallaştırılmasıyla oluşturulacak sayısal kütüphane projeleri tartışmaya açılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde teknoloji uygulamalari, e-kütüphanecilik, bilgi merkezleri
Remarks

prev (21) overview next (23)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente