Paper 32

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (31) overview next (33)

32 - TitleElektronik Devlet ve Tasinmaz Mal Bilgi Sistemi
AuthorsNihat Kandal, Istanbul Tapu Kadastro Bolge Mudurlugu
PC MemberNo
Contact personnihat kandal, nihatkandal@hotmail.com, 0 212 5181710
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
4. Bilgisayar Aglari, intranet, extranet
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTaşınmazmal bilgi sistemi, parsel bazlı bir arazi bilgi sistemi olup, tapu sicil, parsel, binaların konumsal ve sözel bilgilerini içeren bir bilgi sistemidir.
Parsel, ada, bina, adres (sokak, cadde) bilgi sistemleri bu sistemin alt modülleridir.
Grafik analizlerde parsellerin, binaların, adaların konumsal analizlerinin yanında bulundukları adresteki yerlerine de ulaşılmaktadır.
Burada amaç kullanıcılar tarafından internet ortamında yapılan grafik sorgulamalarda parselin zeminde hiçbir yardıma ihtiyaç duyulmadan belirlenmesidir.
Veri tabanı (Database) tüm tapu sicile ait sözel verileri geçmişleri ile birlikte Oracle ortamında tutmaktadır.
Grafik kısımda ise veriler Micrastation (dgn) ortamındadır.
Bazı ilçelerde uygulamalarda ArcInfo' da kullanılması için çalışmalarımız sürmektedir.
Sistem, bilimsel bazda tam anlamıyla bir bilgi sistemi uygulamasıdır.

Elektronik Devlet uygulamaları olarak ülkemizde ilk olarak,
tapu kaydının bilgisayar ortamından alınması sitemizde (www.mulkiyet.org) çalışmaktadır.
Tapu, çap, aplikasyon krokisinin alınması işlemi kısa bir süre sonra gerçekleştirilecektir.
Elektronik başvuru ile dünyanın her yerinden ilgili tapu sicil müdürlüğüne gerekli başvuru yapılarak işlem için randevu alınacaktır.
Bu çalışma tamamlanmış olup İstanbul Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinin, Bölge Müdürlüğü' ne bağlantısını içeren
Frame Relay network için 176.000$ kaynak bulunmaya çalışılmaktadır.
Bu kaynak bulunduğu an bu sistem İstanbul' daki tüm müdürlüklerde çalışacaktır.

Network tamamlandığında tapu sicil müdürlüklerinde müdür dahil her memurun interneti ve e-mail adresi olacaktır.

İstanbul şehir rehberi sitemizde görülmekte olup Türkiye' de internetten yayınlanan ilk rehber GIS projesidir.
Dünyanın her yerinden İstanbul ile ilgili üniversite, hastane, müze vs. sözel ve harita bilgilerine ulaşılabilecektir.
Remarks

prev (31) overview next (33)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente