Paper 37

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (36) overview next (38)

37 - TitleİNTERNET TABANLI UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI
AuthorsMehmet GÜROL, Fırat Üniversitesi
Tuncay SEVİNDİK, Fırat Üniversitesi
PC MemberYes
Contact personTuncay Sevindik, tsevindik@firat.edu.tr, 0535 662 19 42
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖZET

Eğitimde kullanılan öğrenim modelleri ve stratejileri sürekli yenilenmiştir. Günümüze dek süre gelen öğrenim modelleri düz anlatım yöntemi, soru cevap, tartışma, gösteri, grup yöntemi gibi birçok model sınıf içi öğrenme ortamlarında kullanılmıştır.

Bu öğrenme model ve stratejileriyle birlikte son ikiyüz yıl içerisinde eğitimciler tarafından kabul görmekte olan bir başka öğretim yöntemi de uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitim yöntemi 1850’li yıllarda mektupla başlayan uygulama olup, 1960’lı yıllarda TV’lerdeki kapalı devre yayın yöntemleri ile devam etmektedir. Mektupla uzaktan eğitimde gelişen olumsuzluklardan en fazla göze çarpanı iletişimin diğer yöntemlerde olduğu gibi tek yönlü olmasıdır. Tek yönlü uygulamalardan çift yönlü etkileşim boyutuna geçiş 1960’lı yıllardan sonra olmuştur. Son yıllarda gelişme gösteren ağ protokolleri ve bu protokollerin uluslararası boyutlara ulaşması uzaktan eğitim uygulamalarına yeni bir uygulama alanı meydana getirmiştir. Uzaktan eğitim; Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekanlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir (Uzaktan Eğitim [http://www.ibun.edu.tr/]). Son 20 yıl içerisinde farklı kıtalarda internet alt yapısını tamamlamış farklı ülkelerde internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemleri farklı modeller uygulanarak geliştirilmiş ve uzaktan eğitim adına ileri düzeyde gelişmeler kaydedilmiştir (Murphy, 1997: 2).

Bu modeller ve yöntemler; kurumlar arasında standardize edilmiş sistemler ile yürütülmekle beraber internetin bireylere özgür eğitim ortamları sağlaması, kullanıcıların birbirleri arasında sürekli değişen ve ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde eğitim ortamları da sağlaması, bireyler arası uzaktan eğitim modellerinin geliştirilebileceğine ilişkin en güzel örneklerini oluşturmaktadır.

Günümüzde bilgisayar ortamlı iletişim hem geleneksel hem de uzaktan öğretim veren kurumlar tarafından benimsenmekte ve bu ortamın eğitimde kullanımı tüm dünyada hızla yayılmaktadır. Günümüze kadar bilgisayarın eğitimde alışılagelmiş kullanımı bilgisayar destekli eğitimle (BDE) sınırlıyken, internetin sınırları aşan esnekliği konuya yeni bir boyut kazandırmıştır (Alptekin ve Ertem, 1999: 1).

Bilişim teknolojilerinin 1995-2000 yılları arasındaki sınırsız büyümesi, internet protokolleri ve PC’lerde multimedya devrimi yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler eğitim uygulamalarında interaktif oluşumlar meydana getirirken eğitim için hem yeni gereksinimler oluşturmuş hem de yeni olanaklar sunmuştur (Gürol,1991:24).

Remarks

prev (36) overview next (38)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente