Paper 44

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (43) overview next (45)

44 - Title2001 AB HÜKÜMETLERİ VE PARLEMENTERLERİNİN INTERNET ETKİNLİK KARŞILAŞTIRMALARI
AuthorsBirep Aygün, Işık Üniversitesi
Fuat İnce, Işık Üniversitesi
Sıddık B. Yarman, Işık Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personBirep Aygün, baygun@isikun.edu.tr, 0212 2862960
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
Other Main Fields
Abstract + Keywords
2001 AB HÜKÜMETLERİ VE PARLEMENTERLERİNİN
INTERNET ETKİNLİK KARŞILAŞTIRMALARI

Birep Aygün, Fuat İnce, Sıddık Yarman
IŞIK Üniversitesi

Özet

AT Hükümetlerinin ve Parlamenterlerinin internet aracılığı ile halka ulaşmadaki etkinlilikleri, PoliticsOnline ve
Amsterdam-Maastricht Üniversitesi ortaklığında yürütülen bir çalışma ile değerlendirilmektedir. Bu karşılaştırmalı
çalışmanın üçüncüsü Ağustos 2001 içinde sonuçlandı. Çalışmada AT üyesi onbeş ülkenin ilgili web siteleri,
geliştirilen etkinlik testi krıterlerine göre incelendi ve notlar verildi.
Parlamento, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Sosyal Hizmetler (sağlık dahil) Bakanlığı ve toplam olmak üzere
beş ayrı kategoride verilen notlar ile AT ülkeleri arasında bir sıralama oluştu. İrlanda Cumhuriyeti, kategorilerin
üçünde ve toplamda en yüksek notları alan ülke oldu.
Bildiride geliştirilen test ve not verme krıterleri anlatılacak, verilen notlar sonucunda ülkelerin sıralamadaki
durumları açıklanacaktır. Ayrıca ayni testin Türkiyede uygulanması ile ilgili bilgiler verilecektir.
Remarks

prev (43) overview next (45)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente