Paper 55

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (54) overview next (56)

55 - TitleGörme Engelli ve İnternet
AuthorsIbrahim Elibal, Milli Egitim Bakanligi
Engin Albayrak, Devlet Malzeme Ofisi
Recep Kisacik, Sosyal Sigortalar Kurumu
Ali Cengiz, Devlet Mahsulleri Ofisi
Çağrı Doğan, Koç Sistem
Kerim Altıok, Istanbul Büyük Şehir Belediyesi
PC MemberYes
Contact personIbrahim Elibal, ielibal@ixir.com, +905552182552
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + Keywords
GÖRME ENGELLİ VE İNTERNET

Yaşamın her alanında karşılaşa geldiğimiz bilgisayar, Türkiyedeki görme engelliler tarafindan yeterince kullanılmamaktadır. Bilgi teknolojisindeki gelişmelerin
bir görmeyene bu olanağı tanımasına karşın; Türkiye'de bilgisayar kullanabilen görme engelli sayısının, bir çok ülkeyle karşılaştırıldığında, oldukça düşük
kalmasının nedenleri:
Görme engellilerin bilgisayar kullanımını sağlayan teknoloji(erişim teknolojisi) alanında yazılım/donanımların Türkçe desteğinin bulunmaması ya da mevcut
çalışmaların yetersiz kalması

Bilgi teknolojisi alaninda faaliyet gösteren firmaların ürettikleri yazılım/donanımların engelliler tarafından kullanılabilirliğini (erişilebilirlik) gözardı
etmesi. örneğin fare ile gerçekleştirilen işlemler için klavye kısayol tuşlarının bulunmaması, WEB tasarımcılarının sayfalarında kullandıkları butonlara
klavyeden erişimin sağlanmamış olması ve sayfada kullanılan resimler için alternatif, açıklayıcı metinlerin bulunmaması.

Görme engellilerin, bilgisayar kullanımının kendilerine sağlayacağı kolaylıklar konusunda bilgi sahibi olmamaları nedeniyle; bu alana ilişkin yeterli talebin
bulunmaması dolayısıyla, bilgi teknolojisi sektöründeki şirketlerin, görme engellilerin bilgisayar kullanmasını sağlayan teknolojilere ilişkin çalışmalarının
bulunmaması

şeklinde sıralanabilir.

Yukarıda belirtilen sorunların aşılması için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmak, bu alana ilişkin kamuoyu oluşturmak ve gene bu
alanda eşgüdümlü ve geniş katılımlı bir çalışma başlatılması yolunda ilk adımı atmak amacıyla, 22/04/2000 Cumartesi günü, Ankara'da, internet haftası dolayısıyla
düzenlenen etkinlikler kapsamında, konuyla ilgilenen görme engelliler ve internet üst Kurulu'ndan 3 kişinin (Mustafa Akgül, Ethem Derman, Sami Dönmez)
katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonucunda:

Bilgisayarın, Ingilizce bilme ayrıcalığına sahip veya bilgisayarın yalnızca editor olarak az sayıda görme engellinin kullandığı bir araç olmaktan çıkartılıp;
bir görmeyenin örgün eğitim kurumlarına adım atmasından itibaren kullanabildiği bir aparat haline getirilmesi

Türkçe desteği olan bir ekran okuyucu program ya da mevcut ekran okuyucuların destekleyecekleri bir Yapay Ses programının üretilmesi için yoğun bir çalışma
sürecine girilmesi

Bu alana Türk kamu oyunun dikkatinin cekilmesi amacıyla, Kitle iletişim araçlarının etkin bir şekilde kullanılması

Bu alanda yürütülen küçük, bireysel çalışmaların, bir çatı altında toplanması amacıyla bir platform oluşturulması

İnternet Servis Sağlayıcı firmaların ve WEB tasarımcılarının dikkatlerini internette erisilebilirlik konusuna çekmek amacıyla, İnternet üst Kurulu'nun da
desteğiyle, çalışmalara başlanması

Kısa vadede, Türkiye Bilişim Derneği çatısı altında, Görme Engelliler ve Bilişim başlığı altında, bu alana ilişkin bir çalışma grubu oluşturulması

Orta vadede, Türkiye Görme Engelli Bilgisayarcılar Derneği'nin kurulması

Bu konu/konularla ilgili kişiler arasindaki iletişimin sağlanması amacıyla bir liste olusturulmasi, çalışmaların kamuoyuna duyurulması amacıyla da bir WEB
sayfası hazırlanması.

hususlarında görüş birliğine varılmıştır.

Henüz görebilen insanların bilgisayar kullanmasını sağlayamamışken; bu da nerden çıktı diye düşünenler için:
Bilinen yararlarının yanısıra; bilgisayar ve internetin bir görme engelli için bilgiye bağıimsız erişim, istihdam, eşitlik, kendi ayakları üzerinde durabilmek
anlamına geldiği düşünülürse, bu toplantı ve toplantıya neden olan durumun ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir.

Erişilebilir günler
RemarksSorumlu İbrahim Elibal, Ev tel:312 4821727, İş tel:3123158070

prev (54) overview next (56)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente