Paper 89

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (88) overview next (90)

89 - TitleEgitimde Sanal Sınıf Uygulaması ve Sonuçları
AuthorsSule Ozmen, Marmara Universitesi
PC MemberNo
Contact personSule Ozmen, sozmen@marun.edu.tr, 05326123938
Main Fields
Other Main FieldsEğitimde İnternet Kullanımı
Abstract + KeywordsEĞİTİMDE SANAL SINIF UYGULAMASI VE SONUÇLARI

Doç. Dr. Şule ÖZMEN
Marmara Universitesi
İ.İ.B.F. İngilizce İşletme Bölümü

ÖZET

Internet, birçok alanda olduğu gibi eğitim sistemine de önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. Temel öğeleri bilgi, bilginin aktarılması ve üretilmesi olan eğitim sistemine olan katkısının, daha fazla bilgiye daha büyük hızlarla erişme olanağı sağlamasından ötürü, diğer alanlara olan katkısından çok daha fazla olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır.

Bilgisayar destekli eğitim, verimli ve etkin kullanılabildiğinde eğitime çok olumlu faydalar sağladığına birçok eğitmen şahit olmuştur. Bilgisayar donanımı olmadan bilgisayar eğitimi aldığımız ve verdiğimiz dönemler göz önüne alınacak olursa, bilgisayar başında özellikle uygulama programlarını öğretmenin ve öğrenmenin ne denli kolaylaştığı açıktır. Bir kelime işlem programını kara tahtada anlatırken, kaydet, yazdır, dosya aç gibi komutların butonlarının çizilerek anlatıldığı günler çok da eski sayılmaz hatta hala bu şekilde anlatmak durumunda olanlar, günümüzde de söz konusu olabilir. Bir istatistik dersini istatistik paket programlarıyla bilgisayar desteğinde öğrenciye sunmak, zamandan tasarruf ederek verimliği artırmanın yanısıra öğrenmeyi kolaylaştırarak ve çabuklaştırarak etkinliği de sağlamaktadır.

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler hatta ulaşım teknolojisindeki gelişmeler diğer alanlarda olduğu gibi eğitim sektöründe de kendisini gösterdi. Örneğin uzaktan eğitim programları öncelikle mektupla başlarken radyo ve televizyon aracılığıyla devam etti ve hala etmekte. Son yıllarda ise artan bir kabul oranıyla web tabanlı olarak yaygınlaşmaktadır. Kelimenin başına konulması artık klasikleşen “e” harfiyle, elektronik öğrenme, Internet üzerinden uzaktan eğitim kavramları, literatürde ve uygulamada yerini almaktadır.

Bu bildirinin konusu; iki yıldan bu yana Internet üzerinde gerçek sınıf öğrencilerinin katılımıyla sanal sınıf oluşturan ve klasik sınıf içi eğitimin yanısıra sanal sınıf eğitimi kullanan yazarın uygulamalarını, ve bunun sonuçlarını açıklamaktır. Şu ana kadar uygulamacı tarafından üç ders için iki sanal sınıf oluşturulmuştur. Bunlardan ilki Marmara Üniversitesi ve İşletme Bölümü 4. sınıf da seçmeli ders olarak verilen “E-Business” dersleri için oluşturulan “e-classozmen” sanal sınıfı, ikincisi ise yine Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü yüksek lisans programında verilen “Research Methodology” ve Bilgi Üniversitesi yüksek lisans programında verilen “Seminar in Thesis” dersleri için oluşturulan “e-classozmenresearch” sanal sınıfıdır.

Anahtar Kelimeler: e-learning, distance learning, virtual class
RemarksBildirimin uygun olduğu ana başlık daha önceki broşürde yer alan bir konu.

prev (88) overview next (90)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente