Paper 91

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (90) overview next (92)

91 - TitleYeni Ekonomide Yeni Müsteri Modelleri
AuthorsArda Karacelebi, Planet Ernst&Young, Istanbul
PC MemberNo
Contact personEbru Ertureten, ebru.ertureten@tr.eyi.com, 0 212 278 88 70
Main Fields2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsYeni ekonomide başarının en önemli bileşenlerinden biri müşteri odaklı bir yönetim felsefesidir. Ürün veya hizmeti yaratmayı, üretmeyi ve dağıtmayı kapsayan iş süreci, müşterinin algıladığı değerlere odaklanmış olmalıdır. Bu sebeplerle, yeni ekonomi yeni müşteri modellerini de beraberinde getirmiştir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, geleceğin kaçınılmaz iş yapış biçimi olacağı inancıyla, Planet Ernst&Young olarak yakın zamanda bu alanda Türkiye’de yapılmış en geniş kapsamlı araştırmalardan birini gerçekleştirdik.
Bu geniş kapsamlı araştırma sonucunda şekillendirdiğimiz anlayış doğrultusunda Müşteri İlişkileri Yönetimi; şirketlerin (a) varolan müşterileriyle uzun vadeli ve kârlı ilişkiler kurmalarını ve (b) yeni müşterileri belirleyip elde etmelerini hedefleyen müşteri odaklı bir iş yaklaşımıdır. Planet Ernst&Young’ın anlayışına göre, yeni müşteri modelleri, müşteri ve firmanın etkileşime geçtiği her noktada uygulanmalıdır. Bu yüzden Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin en önemli yapı taşlarından biri Müşteri-Firma Etkileşim Döngüsü’dür. Bu döngü, Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramını oluşturan pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri bileşenlerinin tamamını kapsar ve müşterinin firma ile olan etkileşiminde geçtiği aşamaları anlatır. Bizce, Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin bir diğer yapı taşı da yeni ekonomide yeni müşteri modellerinin oluşturulabilmesi için gerekli bilgi tedarik zinciri ve teknik altyapıyı açıklayan CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Ekosistemi’dir. Bu yapı 3 ana bölümden oluşur: Kolaboratif CRM, Analitik CRM ve Operasyonel CRM.
Müşteri İlişkileri Yönetimi konusunda yaptığımız araştırmaların yanı sıra, Planet Ernst&Young olarak, bu alanda değişik projelere de imza attık. Coca-Cola Türkiye’nin e-kitle yaratılmasına yönelik ‘web sitesi’ projesi; ayrıca iki ayrı uluslararası firma için gerçekleştirdiğimiz ‘müşteri ilişkileri stratejisi geliştirme’ ve ‘sadakat programı geliştirme’ projeleri, bu alandaki bilgi ve birikimimizi başarıyla sergilediğimiz referanslarımız arasındadır.
Remarks

prev (90) overview next (92)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente