Paper 97

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (96) overview next (98)

97 - TitleBir Internet Robotunun Anatomisi : bilBot
AuthorsKoray Karataş, Meteksan Sistem A.Ş.
PC MemberNo
Contact personKoray Karataş, kkaratas@email.com, 312-2979012
Main Fields14. Yeni internet Teknolojileri ve Teknik konular
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBir Internet Robotunun Anatomisi : bilBot®
The Anatomy of an Internet Robot : bilBot®

Koray Karataş
Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş.
Bilkent, Ankara

kkaratas@email.com
koray@meteksan.com.tr


Özet

Internet üzerinde önceden tanımlanmış bir dizi işlevi kullanıcı adına ve kullanıcı müdahalesi gerektirmeden yerine getiren, hatta kaynak işlevler dizisini kullanıcı tercihlerine göre zamanla "öğrenen" akıllı ajan, Internet robotu ya da kısaca bot olarak adlandırılan teknolojiler, günümüz yazılımcılarının yapay zeka disiplininin de uygulamalı bir kolu olarak giderek önem verdikleri bir alandır. Bu makalede, bot teknolojilerinin uygulamacı gözüyle bir perspektifi sunulmakta ve ülkemizde geliştirilen bu türden bir çekirdek bot teknolojisi olan bilBot® teknolojisi ile ilgili temel algoritma ve metodolojiler ile örnek uygulamalar verilmektedir.

Abstract

Intelligent agents, Internet robots or shortly bots which perform some predetermined tasks over the Internet without human intervention or even "learn" to build source set of tasks according to user preferences are the emerging technologies that grab increasing attention of software developers as an applied part of the artificial intelligence discipline. In this article, a practitioner perspective of the bot technologies is given followed by the description of a Turkish bot technology, bilBot®, which is at its core state, with basic algorithm and methodologies together with some application examples.

Anahtar Kelimeler

Bot, Internet Robotları, Akıllı Ajan, bilBot
Remarks

prev (96) overview next (98)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente