Paper 1

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

1 - TitleE-TİCARET VE BİLGİ TOPLUMUNDAKİ YAPISALLAŞMA SURECİ
AuthorsASLİ YURUTUCU, UNİVERSİTE
PC MemberNo
Contact personASLİ YURUTUCU, asliy@ogu.edu.tr , 222-2393750/1471
Main Fields7. Guvenlik, Bilgi Guvenligi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBİLGİ TOPLUMU GÜNDEMİNDE ELEKTRONİK TİCARET


Elektronik ticaret 20. yüzyılın son döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişmelere paralel bir şekilde ve giderek artan ölçüde dünya genelinde tartışılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler, sayısal biçime dönüştürülmüş yazılı metnin, ses ve video görüntülerinin çok hızlı bir şekilde işlenmesini, iletilmesini ve depolanmasını olanaklı kılmıştır. Bunun yanısıra, toplumların tüm kesimlerinde, günlük yaşamın her alanında bilgisayar kullanımının çağın gereği olduğu bilinci oluşmaktadır. İşte bu önemli iki gelişme, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın sağlanmasında elektronik ticarete stratejik bir önem kazandırmaktadır.
Elektronik ticaret konusunda yasal düzenlemelerini tamamlamış örnek bir ülke olmadığı gibi, uluslararası platformlarda, bu konuda tartışmalar da devam etmektedir. Bu nedenle, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelere göre geride kaldığı söylenemez. Ancak, elektronik ticarette yaşanan hızlı gelişme, ülkemizde, fiziki alt yapı eksikliklerinin hızla tamamlanmasını ve gerekli yasal düzenlemelere ilişkin çalışmaların bir an önce başlatılmasını zorunlu kılmaktadır.
Elektronik ticarette büyüme kesinlik göstermektedir. Uygun bir telekomünikasyon altyapısı ile standartların sağlanması, hizmetlerin serbestleştirilebilmesi, bilginin güvenliği ve gizliliğin temininin olabilmesi, fırsat eşitliği sağlayacak politikaların meydana getirilebilmesi olasıdır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim, insan kaynakları ve internete giriş imkanları daha da önem kazanmaktadır. Elektronik ticarette oluşabilecek büyümelere paralel olarak, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde önemli değişimler yaşanabilir ve üretim ile istihdam alanlarında büyük artışlar görülebilir.
E-ticaret, ticari ilişkiler açısından yenilikler içerdiğinden, ekonomik ve sosyal hayatı kaçınılmaz olarak birçok yönden etkilemesi beklenmektedir. Söz konusu ekonomik ve sosyal değişimlerin, esas olarak sadece ülke ve bölge yaşam şartlarına değil, giderek küresel etkileşimlerle tüm dünya yaşamına hakim olması beklenmektedir.
Elektronik ticarette dünya ile bütünleşebilmek hatta bizden katkılar sağlayabilmek için bilişim elemanlarının yetiştirilmesi iyi bir çözüm alternatifi olabilir. Elektronik ticaret ve dolayısıyla internet ortamında hukuk açısından da yeniden yapılanma gereksinimi doğmaktadır. Bilişim devriminin yaptığı değişimler bilinerek hukuksal alanda yapılanmalara gidilmelidir. Türkiye için e-devlet projesi önemli bir adımdır. Yeni ekonominin geleceğimiz olduğunu herkes bilmektedir. Devlet ağının güvenilirliği ve sürekliliği de bu yönde önemli gelişmeler sağlayabilir.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente