Paper 105

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

105 - TitleHaber Almada İnterneti Kullanma Alışkanlıkları
AuthorsMurad Karaduman, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
PC MemberNo
Contact personMurad Karaduman, karaduman@lab.akdeniz.edu.tr , 0 242 226 13 86
Main Fields8. Internet yayinciligi, alternatif medya
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÇalışmamızda, okurun haber alma alışkanlıklarındaki eğilimler ölçülerek, internet gazeteciliğinin bugünkü konumu belirlenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışma kapsamında yapılan araştırmada, internet kullanıcılarına yönelik anket uygulanması uygun bulunmuştur.
Anketi yanıtlayan katılımcıların en önemli ve ortak özellikleri internet kullanıcısı olmalarıdır. Araştırmadaki ana problemimiz, internet kullanıcılarının, gazete ve televizyonun yanısıra interneti de haber almada etkin bir araç olarak kullanıp kullanmadığını ve internetle birlikte kullanıcının haber alma alışkanlıklarının değişip değişmediğini saptamaktır.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente