Paper 107

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

107 - TitleAvrupa Birliği'nin Elektronik Ticarete Yaklaşımı
AuthorsIşıl Özkan, Marmara Üniversitesi-Avrupa Topluluğu Enstitüsü
PC MemberNo
Contact personIşıl Özkan, isiok@kocbank.com.tr , 05356886603
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
6. Hukuk, Yasal boyut, mahremiyet, bireysel haklar
9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
10. Duzenleyici Kuruluslar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖZET


Enformasyon teknolojileri ve Internet üzerinde yaşanan gelişmelerle birlikte dünya çağ açıcı bir değişim yaşamaktadır, bu değişimin adı ise elektronik ticaret. Elektronik ticaret ile birlikte ekonomi her yönden değişmeye başladı. Tüm iş süreçleri, eğitim ve devlet yönetimi dahil hayatı her yönüyle etkileyen bir değişim bu.

Elektronik ticaretin yarattığı bu yadsınamaz etki dünyanın en gelişmiş ülkelerini, toplulukları, organizasyonlarını harekete teşvik etti. Bir diğer deyişle elektronik ticaretin anlamını, kapsamını, etki alanlarını, yarattığı muhtemel sorunları ve bu sorunların çözümlerini saptamak üzere ve ortak bir anlayış inşa etmek üzere dünya otoriteleri bir araya geldi ve hala da gelmektedirler.

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomik Gelişme ve İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler yaptıkları eylemler ile elektronik ticarete olan yaklaşımlarını sergilerken, öte yandan belli aralıklarla bir araya gelerekten elektronik ticaret üzerindeki ortak hareket planlarını oluşturuyorlar.

Bu bağlamda, bu araştırma Avrupa Birliği’nin elektronik ticarete olan yaklaşımını yansıtmaktadır. Bu yaklaşımı irdelemek için, Avrupa Birliği’nin 1997’den bu yana elektronik ticaret alanında aldığı kararlar her yönüyle incelenmiştir. Elektronik ticaret için önem taşıyan bilgi gizliliği, tüketicinin korunması, elektronik imza, elektronik ödeme sistemleri, kopya hakları, içerik ve güvenlik gibi konulardaki yasal düzenlemeler araştırılmıştır.

Avrupa Birliği’nin elektronik ticarete yaklaşımındaki eğilimi daha iyi vurgulamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde hakim olan bakış açısı, ve bazı AB üye devletlerindeki durumlar da incelenmiştir.

Türkiye’de elektronik ticaret de bu tez çerçevesinde incelenerek AB aday ülkesi olarak Türkiye’deki durum ortaya konmuştur.

Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente