Paper 11

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

11 - TitleTicari Faaliyetlerde Internet Kullanımına Gerçiş Süreci
AuthorsEbru Çelikel, Ege Üniversitesi Uluslararasi Bilgisayar Enstitüsü
PC MemberNo
Contact personEbru Çelikel, celikel@ube.ege.edu.tr , +90.232.3423232
Main Fields
Other Main Fieldsalan calismasi
Abstract + KeywordsÖzet:
Teknolojinin günümüz dünyasına kazandırdığı hizmetlerden biri olan Internet, getirdiği hızlı erişim ve esnek kullanılabilirlik olanakları sayesinde, pekçok alanda olduğu gibi, pazarlama alanında da kendine önemli bir yer edinmiştir. Ticari hayatta Internet ve servislerinden bilgi edinme, iletişim ve dağıtım aracı olarak yararlanan firmalar, Internet’in sunduğu çok çeşitli hizmetlerden yararlanarak, günümüz rekabet ortamında rakiplerine karşı avantaj sağlayabilmektedirler.
Bu çalışmada, ülkemizde pazarlama faaliyetleri bünyesinde Internet kullanımı konusu ele alınmıştır. Bunun yanında, pazarlama faaliyetleri sırasında Internet kullanımına geçiş sürecine ilişkin bir alan çalışmasına da yer verilmiştir. Adı geçen uygulamada, Türkiye’nin 3. büyük ili olan İzmir’deki 4 Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve ticari işlemlerinde henüz Internet kullanmayan ve Internet kullanmaya başlamış olan firmaların pazarlama yöneticilerine anket soruları yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, İzmir Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki firma Internet kullanım eğilimleri ve profillerine ilişkin veriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Internet ve pazarlama, Izmir Organize Sanayi Bölgeleri,
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente